Kraljica Viktorija

24. maja 1819 se je rodila Viktorija, kraljica Združenega kraljestva Britanije in Irske. Okronana je bila 20. junija 1837, cesarica Indije pa je postala 1. januarja 1877. Do leta 2015 je bila njena vladavina rekordna med britanskimi monarhi, vladala je namreč 63 let, presegla pa jo je njena prapravnukinja, ki trenutno vlada že 65 let.

Viktorija pripada hiši Hanoverancev, ki se je z njo tudi zaključila. Nasledil jo je namreč Edvard VII., ki je bil del hiše Saxe-Coburg-Gotha. Obdobje Viktorijine vladavine je bilo zaznamovano z veliko širitvijo britanskega imperija. Njeno obdobje, imenovano tudi viktorijanska doba, je predstavljalo vrh industrijske revolucije, čas velikih socialnih, ekonomskih in tehnoloških sprememb. Po njej so poimenovali Viktorijine slapove ter Viktorijino jezero.

Viktorija je bila hči princa Edwarda, ki je bil četrti sin kralja. Zgodilo se je, da sta leta 1820 umrla tako kralj kot Viktorijin oče. Skrb za njeno vzgojo je bila tako popolnoma prepuščena njeni materi, princesi Viktoriji iz hiše Saxe-Coburg-Saalfeld. Ko so umrli tudi očetovi bratje, ki zakonskih otrok niso imeli, je postala edina naslednica. Tako je bila pri 18 letih okronana za kraljico, ki pa v času ustavne monarhije ni imela več takšnih pooblastil, kot v preteklosti. Javnost jo je pričela dojemati kot nacionalno ikono, ki so jo povezovali s strogim odnosom do osebnostne morale.

Leta 1840 se je Viktorija poročila s princem Albertom ( Saxe-Coburg-Gotha). V zakonu se jima je rodilo devet otrok, ki so se poročili v različne vladarske rodbine v Evrope, kar je Viktoriji prineslo vzdevek Babica Evrope. Po Albertovi smrti se je za nekaj časa umaknila iz javnega življenja, kar je pripomoglo h krepitvi republikanizma, ki pa je izgubil svojo moč, ko je kraljica ponovno pričela graditi na javni podobi. Njena doba – viktorijanska – je nasledila gregorijansko. prišlo je do premika od racionalizma k romanticizmu ter misticizmu,  ki sta se dotikala religije, socialnih vrednot ter umetnosti. Čas njenega vladanja je bil označen tudi s terminom Pax Britannica, ki pomeni obdobje relativnega miru. V času razcveta industrije se je povečalo tudi število prebivalstva: leta 1851 sta imela Anglija in Wales 16,8 milijona prebivalcev, ob njeni smrti leta 1901 pa 30,5 milijona prebivalcev. Prebivalstvo Irske pa se je občutno zmanjšalo zaradi velike lakote. Prav tako se je precej prebivalstva izselilo v iskanju boljših pogojev (ZDA, Južna Afrika, Kanada, Nova Zelandija, Avstralija itd.)

Vir:

  • http://www.biography.com/people/queen-victoria-9518355
  • Youtube
  • Wikipedia
Up Next

Related Posts