28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije: Človeški viri v arhivih in novi izzivi v vezi z e-gradivom

Program Zborovanja:

 

Četrtek, 5. oktober 2017

10.00-13.30

 • Začetek Zborovanja (filmski uvod, pozdravni nagovori)
 • Arhivist v slovenskih arhivih – stanje in perspektive
  (Bojan Cvelfar, Ivan Fras, Nina Gostenčnik)

Odmor

 • Arhivi in arhivisti v Italiji v digitalnem obdobju
  (Deborah Rogoznica)
 • Stanje človeških virov v arhivih nemške zvezne dežele Hessen in primerjava s slovenskimi arhivi
  (Dunja Mušič)
 • Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki
  (Branka Molnar, Hana Habjan)

Razprava

Odmor za kosilo

15.00-17.00

 • Priložnost, ki je ne gre zamuditi
  (Jože Škofljanec)
 • Prevzem elektronskega arhivskega gradiva v arhiv na primeru Mestne občine Ljubljana
  (Tatjana Šenk)
 • Prevzemanje e-gradiva v televizijskem arhivu in poklicna struktura zaposlenih v Arhivu Televizije Slovenija
  (Aleksander Lavrenčič)

Razprava

17.15 Voden ogled Pirana

20.00 Večerja v hotelu Histrion / Mesečeva restavracija

 

Petek, 6. oktober 2017

9.00-13.30

 • Projekt: Digitalizacija matičnih knjig v Nadškofijskem arhivu Ljubljana
  (Tone Krampač, Julijana Visočnik)
 • Arhivi in ponovna uporaba informacij javnega sektorja
  (Natalija Glažar)
 • Vizualna in vsebinska predstavitev delovanja portala OPSI
  (Aleš Veršič)

Razprava

Odmor

Okrogla miza: Aktualna vprašanja arhivske stroke

Odmor za kosilo

15.00 Poročilo in zaključki zborovanja

 

VABILO in PRIJAVNICA na zborovanje na tej povezavi. Prijave zbirajo najkasneje do 20. septembra 2017!

Up Next

Related Posts