38. zborovanje zgodovinarjev – Zgodovina izobraževanja

Vabilo za udeležbo na 38. zborovanju zgodovinarjev

 

Vabimo vas, da se ob začetku šolskega leta 2016/17 odločite za koristno strokovno izpopolnjevanje.

Tema je povsem povezana  z našim šolstvom nekdaj in danes!

Udeležite  se 3-dnevnega zborovanja zgodovinarjev (28.-30.9.2016) na temo zgodovina izobraževanja, osvojite nova spoznanja in sodelujte v razpravi!

Učitelje zgodovine posebej opozarjamo na okrogli mizi 28. 9. o učbenikih in učnih načrtih ter preverjanju znanja pri pouku zgodovine, ki je pripravljena v sodelovanju s šolsko sekcijo ZZDS. S predavanji in diskusijo bo več kot 80 zgodovinarjev pa tudi drugih raziskovalcev preteklosti  iz Slovenije in iz tujine predstavilo teme iz zgodovine izobraževanja pri nas od antike do sodobnosti. Uvodna predavatelja sta prof. dr. Peter Vodopivec in dr. Karla Oder.

Dostopna višina kotizacija je namenjena programskim stroškom, gradivu s povzetki prispevkov in okrepčilu udeležencev.

Prijavite se lahko (s prijavnico!) najkasneje do 15. septembra 2016!

.

Lepo povabljeni!

za Programski odbor 38. zborovanja
dr. Branko Šuštar, predsednik ZZDS

.

PROGRAM:

zgodovina.si

zgodovina.si

zgodovina.si

4-medium

zgodovina.si

zgodovina.si

.

PRIJAVNICA:

zgodovina.si

Up Next

Related Posts