39. zborovanje ZZDS: MEJNIKI IN ZGODOVINA. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka.

39. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije: MEJNIKI IN ZGODOVINA. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka

POVABILO K SODELOVANJU

 

Zborovanje bo v Ljubljani, 27. in 28. septembra 2018, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

Zveza zgodovinskih društev se je odločila obeležiti leto nekaterih izpostavljenih političnih  prelomnic 19. in 20. stoletja s temo, ki se bo dotikala vprašanj posameznika in njegovega odnosa do zgodovinskih dogodkov. S pojmom zgodovina pa hočemo preseči prvo asociacijo in hkrati najbolj obsežne zbirke osebnih spominov, ki so zlasti množični v času največjih kolektivnih in osebnih stisk 20. stoletja: vojn. Osebne izkušnje želimo zbrati iz različnih zgodovinskih obdobij, od pripadnikov različnih družbenih skupin in spolov. 39. zborovanje pripravlja ZZDS v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana  in Muzejem novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani (Cekinov grad, Celovška 20).   V program zborovanja bomo vključili tudi podelitev nagrade KLIO in priznanja E. Dolenca za zgodovinopisni prvenec ter zbor članov ZZDS.

V program zborovanja sodijo predvsem izvirne raziskave, in predvsem metodološko poglobljene raziskave, nova spoznanja in sveže analitične in primerjalne študije ter kritične preglede zgodovinarjev in drugih raziskovalcev zgodovinskega razvoja v vseh časovnih obdobjih.

Vsi zainteresirani naj pripravijo predloge prispevkov z naslovom in povzetkom do 500 besed, 5 ključnih besed. Povzetek mora vsebovati navedbo virov za predlagano raziskavo oz. metodologijo dela  ter podatke avtorice/avtorja (ime, priimek, znanstveni / strokovni naziv, ustanova, e-naslov, članstvo v  zgodovinskem društvu). Predloge pošljite do 6. aprila 2018 po elektronski pošti kot Wordov dokument na e-naslov: 2018zzds39@gmail.com. Višina kotizacije za zborovanje bo objavljena na spletni strani ZZDS.  Predloge prispevkov bo pregledal programski odbor pod vodstvom dr. Dragice Čeč do konca aprila in nato obvestil avtorje/avtorice predlaganih prispevkov. Več v priloženem razpisu.

Podrobnosti sledijo na spletni strani ZZDS: http://zzds.si

Up Next

Related Posts