65 let Gorenjskega muzeja

Gorenjski muzej je osredna muzejska ustanova na Gorenjskem, ki ima svoj sedež v Kranju. Zavod je pravni naslednik Gorenjskega muzeja Kranj.

Muzej je nastal 7. februarja 1963 z združitvijo leta 1953 ustanovljenega Mestnega muzeja v Kranju in Muzeja revolucije (22. junija 1957 ustanovil Okrajni ljudski odbor Kranj). Slednji je bil ob dvajseti obletnici začetka druge svetovne vojne, leta 1961, preimenovani naslednik Pokrajinskega muzeja za Gorenjsko v Kranju. Za delovanje so bili novemu muzeju dodeljene Mestna hiša na Glavnem trgu, baročni dvorec na Tavčarjevi ulici in Prešernova hiša v Kranju. Do zadnje večje spremembe je prišlo ob vračilu osrednje muzejske stavbe na Tavčarjevi prvotnim lastnikom, tako da je imel muzej od leta 1993 svoj sedež, upravne in delovne prostore v gradu Khislstein na Tomšičevi 44 v Kranju. V letu 2008 se je muzej preselil na lokacijo Savska cesta 34, Kranj. V letu 2011 se je z zaključkom del na kompleksu Khislstein sedež muzeja selil na Tomšičevo ulico 42. Gorenjski muzej deluje tudi v Bohinju, kjer upravlja s Planšarskim muzejem (nedavno prenovljen), Muzejem Tomaža Godca in Oplenovo hišo.

V letu 2018 bo Gorenjski muzej obeležil 65-letnico delovanja z različnimi prireditvami, ki bodo vrhunec dosegle v soboto, 19. maja 2018, med 10. in 13. uro na gradu Khislstein v Kranju. Dan prej, na mednarodni muzejski dan, vas vabijo na brezplačni ogled njihovih stalnih in občasnih razstav.

Fotografija osebe Muzejčica Gorenjski Muzej.

Tekom leta strokovni delavci muzeja pripravljajo posebne muzejske večere ob 65-letnici in pišejo podlistke v časopisu Gorenjski glas vse do konca leta 2018. Z namenom, da vas seznanijo s svojim delom ohranjanja kulturne dediščine, vas gorenjski muzealci vabijo k branju.

Jelena Justin: Petinšestdeset let ohranjanja kulturne dediščine.

Mag. Marjana Žibert: Petinšestdeset let ohranjanja kulturne dediščine.

Ddr. Damir Globočnik: Prva likovna razstava v Prešernovi hiši v Kranju.

Mag. Tatjana Dolžan Eržen: Pridobivanje predmetov za etnološko zbirko.

Dr. Jože Dežman: Tabuji padajo – učimo se dialoga.

Ddr. Verena Vidrih Perko: Arheologija v Gorenjskem muzeju – zgodba o uspehu.

Mag. Monika Rogelj: Dediščina industrializacije.

Gašper Peternel: V Prešernovi soseščini.

Dr. Veronika Pflaum: Nekoč in danes.

Magda Zore: Oddelek za pedagoško in andragoško dejavnost.

Mateja Likozar: Nastajanje muzejske fototeke.

Mag. Barbara Kalan: Knjižnica Gorenjskega muzeja.

Anja Poštrak: Misli mladega muzealca.

Mag. Irena Jeras Dimovska: Restavratorski oddelek.

Mag. Marjana Žibert: Dediščina nas povezuje.

Ddr. Damir Globočnik: Filmski podjetnik v Kranju.

Mag. Tatjana Dolžan Eržen: Etnološko raziskovanje Gorenjske.

 

Up Next

Related Posts