Adam Luthar

Evangeličanski duhovnik Adam Luthar se je rodil leta 1887 v Sebeborcih v okolici Murske Sobote, v stari plemiški družini Luthar (Luttar), ki je 29. avgusta 1596 Rudolf II. podelil plemisko listino in grb.

Adam Luthar z družino: (od leve proti desni) Marija Magdalena, Tibor, Gustav Adolf. Foto: Düsevni Liszt 1938, 9. stevilkaDružina je posedovala posestva v Sebeborcih, zato se je njihov priimek včasih zapisoval kot Szembiborczy. Njegov oče je bil Franc Luthar (roj. 1844), mati pa Suzana roj. Franko (roj. 1853).

Osnovno šolo je obiskoval v Puconcih in na Hodošu, klasično gimnazijo pa v Šoporonu, kjer je prav tako študiral teologijo. Adam Luthar (lútar) je študiral v Sopronu in Leipzigu in bil leta 1911 posvečen.Luthar Adam. Foto: Düsevni Liszt 1938, 9. stevilka

Najprej je bil kaplan v Murski Soboti in Križevcih, nato pa od leta 1913 do 1971 pastor evangeličanske cerkve v Puconcih. Dve desetletji je izdajal in pretežno tudi urejal “Dűševni list” in “Evangelicsanszki kalendari”. Zgledoval se je po protestantskih prednikih ter izdajal knjige z versko zgodovinsko vsebino, molitvenike in prozo v prekmurščini ter imel tesne stike s prekmurskimi izseljenci po svetu.

Up Next

Related Posts