Akad. prof. dr. Peter Štih prejel zlato plaketo Univerze v Ljubljani

Rektor Univerza v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je na včerajšnji slavnostni seji Senata Univerze v Ljubljani podelil najvišja priznanja univerze.

Med prejemniki priznanj je tudi akad. prof. dr. Peter Štih z Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UL, ki je prejel zlato plaketo Univerze v Ljubljani.

Akad. prof. dr. Peter Štih je redni profesor za srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete. Je podpredsednik in redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti za humanistične, družboslovne in umetnostne vede, redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti ter dopisni član iz tujine Avstrijske akademije znanosti, hkrati je član v več tujih društvih in združenjih. Izrazito je naklonjen novim pristopom in vsebinskim področjem srednjeveških raziskav, v njegovem raziskovalnem delu predstavlja ključni vidik spremenjeno ter bolj objektivno dojemanje zgodovine slovenskega prostora v srednjem veku, kot je bilo značilno za slovensko znanstveno zgodovinopisje pred njim.

Nagrajencu iskreno čestitamo!

Up Next

Related Posts