Ameriška slovenka Josephine Zakrajšek

Društvena in politična delavka Josephine Zakrajšek se je rodila na današnji dan leta 1904 v Clevelandu v Združenih državah Amerike.

Mrliški izpis pokopališča v Clevelandu, kjer je tudi Josephine Zakrajšek, umrla 16.6.1979.Z izobraževanjem v večernih šolah si je pridobila naziv upravne delavke. V letih 1927−1930 je bila med drugim uslužbenka socialnega skrbstva in nato med drugim upravnica Slovenskega narodnega doma v Clevelandu. V demokratski stranki je bila dejavna zlasti pri organiziranju ženskih sekcij, sodelovala pa je tudi s Slovensko podporno jednoto in v Ameriški dobrodelni zvezi. Od leta 1939 do 1979 je bila glavna tajnica Progresivnih Slovenk Amerike, vmes tudi predsednica, in si prizadevala za ustanavljanje krožkov zunaj Clevelanda.

Leta 1944 je Josephine Zakrajšek ustanovila odbor za zbiranje pomoči domovini, postala glavna Članek o srečanjih ameriških Slovencev s Slovenci v Sloveniji, na katerem je sodelovala tudi Josephine.odbornica podobnega jugoslovanskega odbora ter glavna nadzornica in blagajničarka Slovensko-ameriškega narodnega sveta, ki je zbiral humanitarno pomoč za domovino. Po drugi svetovni vojni je pomagala pri zbiranju pomoči za pediatrično kliniko v Ljubljani, slovenski kulturni dom v Trstu, za žrtve potresa v Skopju, sodelovala pri zidavi doma za ostarele v Clevelandu in pri organizaciji prve turneje Slovenskega okteta med ameriškimi Slovenci, dopisovala je v ameriške in slovenske časopise, se zavzemala za povezovanje med izseljenci in domovino in drugo. Sodelovala je tudi z ameriškim Rdečim križem. Za svoje delo je Josephine Zakrajšek dobila več ameriških priznaj, leta 1945 pa je bila odlikovana z jugoslovanskim redom zaslug za narod.

 

Vir: Wikimedia in Radio Prvi

Up Next

Related Posts