Angela Piskernik

27. avgusta 1886 se je rodila slovenska botaničarka, muzealka in pedagoginja Angela Piskernik. 

Rodila se je 27. avgusta leta 1886 blizu Železne Kaple na Koroškem v Avstriji. Šolala se je pri uršulinkah v Celovcu in kasneje na prvi državni gimnaziji v Gradcu ter Univerzi na Dunaju, kjer je študirala prirodoslovje in doktorirala leta 1914.

Dodatno se je izpopolnjevala na področjih rastlinske anatomije in fiziologije.

Zaradi aktivnega javnega delovanja v slovenski narodni skupnosti ni dobila državne službe v Avstriji, zato se je nekaj časa preživljala kot zasebna učiteljica, med letoma 1916 in 1926 pa kot sodelavka Deželnega muzeja v Ljubljani.

Med letoma 1926 in 1943 je službovala v različnih slovenskih gimnazijah, med drugim na ljubljanski Klasični gimnaziji.

Angela Piskernik leta 1966.V času nemške okupacije med letoma 1943 in 1945 je bila zaprta in nato internirana v koncentracijskem taborišču Ravensbrück. Po vojni je postala direktorica Prirodoslovnega muzeja Slovenije in v študijskem letu 1946/47 še honorarna predavateljica splošne botanike na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Njeno najbolj znano delo je Ključ za določanje cvetnic in praprotnic.

Aktivna je bila tudi na pdročju varovanja narave, med drugim je bila pobudnica zaščite prvih varstveno pomembnih območij narave v Sloveniji, kot so Krakovski gozd, Rakov Škocjan, Robanov kot idr. Dolga leta se je zavzemala tudi za ustanovitev Triglavskega narodnega parka.

Umrla je v Ljubljani 23. decembra leta 1967.

Up Next

Related Posts