Anton Zois

Pranečak gospodarstvenika, naravoslovca in mecena Žige Zoisa, Anton Zois, baron Edelsteinski, je bil izmed vseh članov Zoisove rodbine, ki so živeli na Slovenskem, najbolj povezan z domačim okoljem. Živel je na gradu Brdo blizu Kranja in bil pravi “ljudski” graščak.

Bron Anton Zois. Foto: WikimediaBaron Anton Zois se je rodil na današnji dan leta 1808 v Ljubljani. Bil je sin barona Karla in Serafine, rojene grofice Aichelburg. Leta 1836 je po smrti očeta Karla podedoval fidejkomis Brdo. Bil je vitez Reda železne krone III. razreda.

Leta 1851 so ga izvolili celo za župana Prédoselj, h katerim je sodilo tudi Brdo. V tem času je v Predosljah sezidal šolo in uredil šolsko drevesnico, za farno cerkev pa naročil veliko oltarno sliko svetega Siksta. Od leta 1861 do 1869 je bil poslanec v kranjskem deželnem zboru. Najprej kot predstavnik veleposestnikov, po letu 1867 pa kot poslanec v kmečki kuriji. Zaradi bolezni je leta 1869 odstopil.

Župan Zois je vsako leto na Brdu tudi pogostil najboljše učenke in učence ter denarno pomagal najrevnejšim.

Znan je bil kot velik humanist in filantrop.

Izredno radodaren je bil tudi do pogorelcev. Njegovo reklo je bilo: “Kdor res pomoči potrebuje, ima tudi pravico pomoč zahtevati od tacih, ki so zmožni mu pomoč dati.” Anton Zois je podpiral številna narodna društva, leta 1865 je bil eden Mecen Žiga Zois. Foto: finance.siizmed ustanoviteljev in prvi predsednik Slovenske matice. Narodni čitalnici je ob ustanovitvi podaril 5.000 goldinarjev.

Cesar Franc Jožef I. ga je zaradi skrbi za ranjene vojake odlikoval z redom železne krone.

V oporoki je zapustil velik znesek Narodni čitalnici v Ljubljani ter revežem predoseljske in šentjakobske župnije v Ljubljani, od koder je bila doma njegova soproga Katarina Schwarzenberg. Nagrobni napis mu je sestavil Janez Bleiweis.

Up Next

Related Posts