Arhiv republike Slovenije praznuje

Arhiv republike Slovenije letos praznuje 70 let obstoja. V ta namen so pripravili tudi priložnostno razstavo na panojih na travniku pred stavbo arhiva na Zvezdarski ulici.

Uradno so arhiv ustanovili 31. oktobra 1945, akt pa je stopil v veljavo 7. novembra istega leta. Pionirsko obdobje arhiva predstavlja obdobje, ko je bil del Kranjskega deželnega muzeja in nato Narodnega muzeja Slovenije. Pozivi k ustanovitvi arhiva so bili prisotni že na začetku 20. stoletja, a so bili realizirani šele leta 1945. V 70 letih svojega obstoja je državni arhiv zamenjal kar 5 imen – tako je bil že Državni arhiv Ljudske republike Slovenije, Arhiv Slovenije, Arhiv Socialistične republike Slovenije in nazadnje Arhiv Republike Slovenije od leta 1991.

Najstarejša pergamentna listina v arhivu je listina oglejskega patriarha Ulrika II. iz leta 1163, s katero podeljuje krstno in pogrebno pravico kapeli sv. Marjete v Velesovem. Foto: MMC RTV SLO

Najstarejša pergamentna listina v arhivu je listina oglejskega patriarha Ulrika II. iz leta 1163, s katero podeljuje krstno in pogrebno pravico kapeli sv. Marjete v Velesovem. Foto: MMC RTV SLO

Arhiv se že od nekdaj bori s pomanjkanjem primernega prostora za hranjenje arhivskega gradiva. Tako ima arhiv glavne prostore na Zvezdarski ulici, poleg stavbe ARS pa ima še dodatne prostore na Kongresnem trgu, arhviske depoje na Roški cesti, za filmsko gradivo pa v Gotenici in Borovcu.

Velik izziv sodobnim arhivom pa definitivno predstavlja predvsem digitalizacija arhiva.

Direktor Bojan Cvelfar je med lanskimi dejavnostmi arhiva izpostavil zahtevno delo pri pripravi za uporabo tistih fondov in zbirk, ki vsebujejo po zakonu varovane osebne podatke, ki jih je treba anonimizirati. To, kot je pojasnil, velja predvsem za arhivski fond Republiškega sekretariata za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije iz leta 1931.

Od prevzemov arhivskega gradiva je izpostavil izpis iz Centralne aktivne evidence na mikrofilmskih žepkih, ki ga je arhivu predal Dušan Lajovic iz Avstralije. Izpis je bil pred leti znan kot udba.net.

Med pomembnimi dosežki je direktor omenil še razglasitev dokumentarnega gradiva podjetja Delo za zasebno arhivsko gradivo, s čimer je pridobilo status najvišje zaščite, izdajo sedmih publikacij ter projekt, s katerim so vzpostavili začetke elektronskega arhivskega gradiva. Omenil je še pripravo filmskih projekcij v sodelovanju s Slovensko kinoteko in sodelovanje na razstavi Arhivi – zakladnice spomina.

Več o Arhivu republike Slovenije, njegovemu delovanju, zbirki gradiv, ki jih hrani, sposoji gradiva in ostalih rečeh, ki vas zanimajo si lahko preberete na spletni strani ARS.

Povzeto po RTV Slo (dne 21.12.2015, ob 10:15 uri)

Up Next

Related Posts