Arhivi – zakladnica spomina

KDAJ? torek 13. september 2016, ob 12.00 uri

KJE? Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, Maribor

 

Deset slovenskih arhivov hrani okrog 75 kilometrov gradiva, izjemno bogastvo pisne kulturne dediščine, ki sega od druge četrtine 9. stoletja do današnjih dni.

Skupna razstava desetih arhivov ni klasična tematska razstava. Ne gre namreč za predstavitev konkretne teme, obdobja, dogodka, procesa, osebnosti ali kraja, prav tako ni v ospredju določena zvrst arhivskega gradiva. Razstava naj bi poleg najlepših in najpomembnejših dokumentov ponudila nekakšen prerez ali vzorec ohranjenega arhivskega gradiva. Izbor naj bi poleg lepote gradiva kot takega razodeval tudi ljudi različnih slojev, njihovo okolje in njihov čas, njihova hotenja, načrte, delo in dosežke pa tudi stranpoti.

Avtorji razstave so pri predstavitvi izbranega gradiva smiselno upoštevali več kriterijev: zvrsti oziroma tipe gradiva, njegovo vsebino in funkcije. Na ta način so zasnovali 16 sklopov oziroma razstavnih poglavij.

RAZSTAVNA POGLAVJA:

Za vse večne čase (Pergamentne listine)
Od lista do knjige (Rokopisne knjige – kodeksi)
Oblast in mi (Gradivo uprave)
Brez dela ni jela (Gradivo gospodarskih dejavnosti)
Pred vrati postave (Gradivo pravosodja)
Očetov naših imenitna dela (Gradivo kulture, šolstva, zdravstva, ver in ostalih družbenih dejavnosti)
Osebno (Zasebno arhivsko gradivo)
Davki nam pijejo kri (Urbarji, davčne knjige, zemljiške knjige in katastri)
Joannes est nomen eius (Matične knjige)
Stati inu obstati (Slovenika – izbor najstarejših dokumentov v slovenskem jeziku)
Razglašamo in v vednost dajemo! (Razglasi, plakati in letaki)
Med idejo in izvedbo (Načrti)
Tu smo doma (Karte in zemljevidi)
Ujeti trenutki (Fotografije in razglednice)
Saj ni res, pa je (Predmeti in druga čudesa)
Gibljive slike (Filmsko arhivsko gradivo)

Na 25 panojih si lahko ogledate reprodukcije več kot 140 dokumentov, ki segajo od 9. stoletja do leta 1990. Vsak dokument spremlja naslov, čas nastanka in kratek vsebinski opis, prav tako je navedeno nahajališče izvirnika. Za popestritev razstavnih panojev poskrbi več digitalnih projekcij, med drugim izbor slovenske arhivske filmske produkcije, starejše fotografije in razglednice, katastrske karte, pregled razvoja matičnih knjig skozi čas in nekaj deset dokumentov, ki govorijo o življenju in delu generala Rudolfa Maistra.

Poznate ostanke karolinškega rokopisa iz 9. stoletja? Ste že videli najstarejšo v Sloveniji hranjeno pergamentno listino ali listine grofov Celjskih? Pa piranski mestni statut iz leta 1307? Je zbirka privilegijev samostana Žiče ohranjena? Kakšna je pisava Jurija Dalmatina? Kdo hrani najstarejšo matično knjigo? Katere dajatve so plačevali naši predniki? Kako zveni uradovalna slovenščina 16. stoletja? Komu je pisal misijonar Baraga? Vas zanima načrt za največji evropski železniški viadukt? Kdaj so ustanovili Narodno čitalnico na Ptuju? So stare fotografije in filmi res tako dobro ohranjeni? Kako so nekoč agitirali pred plebiscitom? Kakšna je bila poslednja volja Alme Karlin? Zakaj so sledili Jožetu Pučniku? Kdo je podpisal poročilo o izidu glasovanja na plebiscitu 1990?

Odgovore boste dobili ob tej razstavi. Avtorji vam želijo prijeten sprehod skozi zakladnice spomina.

Razstavo so pripravili:
Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv Koper

Up Next

Related Posts