Avstrijska državna pogodba

Konec druge svetovne vojne je Avstrija pričakala kot del Hitlerjevega tretjega rajha, saj si jo je nacistična Nemčija priključila že leta 1938. Zavezniške sile so se po vojni odločile Avstrijo obnoviti in tako so jo že leta 1945 razdelile na štiri zasedbene cone: ameriško, britansko, francosko in sovjetsko.

Okupacijska razdelitev Dunaja med leti 1945-1955. Foto: WikimediaPo dobrih osmih letih pogajanj so zunanji ministri teh držav in Avstrije na današnji dan pred 62-imi leti na Dunaju podpisali  Avstrijsko  državno  pogodbo oz. Sporazum o ponovni vzpostavitvi samostojne in demokratične Avstrije, kajti glavni namen sporazuma je bila ponovna vzpostavitev samostojne, suverene in demokratične Avstrije.

Podpisniki sporazuma so bili takratni zunanji ministri: Vjačeslav Molotov, John Foster Dulles, Harold MacMillan in Antoine Pinay kot predstavniki zaveznikov ter Leopold Figl, avstrijski zunanji minister; poleg njih so pristopili še štirje visoki komisarji zasedbenih sil.

To je bil sporazum med zavezniki o usodi in položaju Avstrije, ki kot država med drugo svetovno vojno ni obstajala in zato z njo po vojni niso sklenili mirovne pogodbe.Cone okupacije Avstrije med letoma 1945 in 1955. Foto: Wikimedia

Sporazum je razdeljen na 9 delov:

  • Uvod
  • Politični in teritorialni ukrepi
  • vojaški in zračnotransportni ukrepi
  • reparacije
  • lastnina, zakon in interesi
  • ekonomske povezave
  • pravila za spore
  • ekonomski ukrepi
  • zaključni ukrepi

Poleg glavnih smernic razvoja so v pogodbi Avstriji med drugim prepovedali združitev z Nemčijo v eno državo, povezovanje s katerimkoli političnim ali Avstrijska državna pogodba - vidni so podpisi štirih zavezniških ministrov in avstrijskega zunanjega ministra. Foto: Karl Grubervojaškim paktom ter znova postaviti na oblast Habsburžane. Kot dodatek splošnim določbam in priznanju avstrijske države, so bile manjšinske pravice slovenske in hrvaške manjšine posebej omenjene.

Za slovensko skupnost v Avstriji je pomemben 7. člen, ki od Avstrije zahteva varstvo slovenske in hrvaške manjšine na Koroškem, Štajerskem in Gradiščanskem.

Jugoslavija je Avstrijsko državno pogodbo podpisala novembra leta 1955 in se s tem v zameno za manjšinsko varstvo in pravico do zaplembe avstrijskega premoženja v Jugoslaviji odpovedala ozemeljskim zahtevam.

Avstrija je razglasila, da se bo prostovoljno razglasila za nevtralno državo po vzpostavitvi sporazuma. Čeprav avstrijska nevtralnost ni del sporazuma, je pa zgodovinsko in politično povezana z njim.

Kot posledica sporazuma so okupacijske sile ostale na avstrijskem ozemlju do 25. oktobra 1955. 26. oktober je avstrijski državni praznik (do 1965 imenovan: dan zastave). Čeprav mnogi menijo, da se praznik proslavlja odhod okupacijskih sil, pa v bistvu proslavlja začetek avstrijske nevtralnosti, ki je stopila v veljavo kot deklaracija nevtralnosti na ta dan leta 1955.

 

 

Vir:

Radio Prvi, Wikimedia in Youtube

Up Next

Related Posts