Baza 20

Kočevski rog je bil izredno pomembno območje za narodnoosvobodilno gibanje na Slovenskem. Več baz je dajalo zavetje vojaškemu in političnemu vodstvu upora proti okupatorju, šolam, delavnicam, tiskarnam, bolnišnicam in ustanovam, pomembnim za vsako državo.

V najpomembnejši bazi, Bazi 20,  so prvo barako postavili na današnji dan leta 1943, še danes pa je ohranjenih vseh šestindvajset; v njih je Baza 20 - zemljevid. Foto: Arhiv Dolenjski muzejjeseni 1944 delovalo okoli 180 ljudi. Baza 20 – edinstveno zgrajen sedež vodstva kakega odporniškega gibanja med drugo svetovno vojno v Evropi –  je skupaj s še ohranjenima partizanskima bolnišnicama Jelendol in Zgornji Hrastnik od leta 1952 zavarovana kot kulturni spomenik.

Baza 20, najprej imenovana Točka 20, na kateri je bilo od aprila 1943 do decembra 1944 bivališče političnega vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja, je edini na tako skriven način zgrajen in ohranjen sedež vodstva kakega odporniškega gibanja v Evropi in je pomemben spomenik slovenske državnosti. Zaradi izjemnih varnostnih in konspirativnih ukrepov ni bila nikoli odkrita. V celoti ohranjena je zavarovana kot spomenik državnega pomena.

V Bazi 20 so živeli in delali člani Izvršnega odbora in Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte, Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije in Protifašističnega sveta narodne osvoboditve (AVNOJ), Komisije za agitacijo in propagando, uredniki časopisov, tehnično osebje in drugi. Skupno je v 26 barakah živelo do 180 prebivalcev.

Na Bazi 20 je bilo v 21 mesecih zgrajenih 26 barak za najmanj 140 prebivalcev. Foto: Arhiv Dolenjski muzejDanes Baza 20 spada pod oskrbo Dolenjskega muzeja Novo mesto. Vloga in pomen Baze 20 sta danes predstavljena s stalno razstavo v baraki št. 16 (Baraka propagandistov) na Bazi 20. Razstava prikazuje vojaško in politično vodstvo odpora in opisuje dogodke in dejavnosti, na katere je vodstvo na Bazi 20 najbolj vplivalo. Tu izstopata zasedanje Zbora odposlancevslovenskega naroda v Kočevju in zasedanje Slovenskega narodnega osvobodilnega sveta SNOS v Črnomlju, ki sta najpomembnejša dogodka v medvojni graditvi slovenske državnosti. Predstavljeni so še nekateri takratni časopisi, množične organizacije in  sodelovanje z zavezniki…

Slovenska centralna vojna partizanska bolnica (SCVPB) predstavlja med evropskimi odporniškimi gibanji druge svetovne vojnevrh organizirane skrbi za ranjence. V na skritih krajih zgrajenih in glede na vojne razmere dobro opremljenih in oskrbovanih konspirativnih bolnicah so ranjenci pod zdravniškim nadzorom hitreje okrevali, saj niso bili izpostavljeni vsakodnevnim naporom borbenih enot. Na širšem območju Kočevskega roga je delovalo skupno 24 bolnic, do danes sta se ohranili le bolnici Jelendol in Zgornji Hrastnik.

Partizanske delavnice v Rogu so močno izboljšale kvaliteto oskrbe partizanskih enot, ki so prej morale povsem same poskrbeti za popravilo orožja, obleko, obutev in vso drugo potrebno opremo. Po kapitulaciji Italije so poleg puškarske,krojaške, čevljarske in mizarske začele v Starih Žagah delovati še avtomehaniška, finomehaniška, in radijska delavnica. Do danes se niso ohranile.

Virtualni sprehod po Bazi 20.

 

Vir: Radio Prvi, Dolenjski muzej

Up Next

Related Posts