Bienalna evropska okoljska konferenca: Same planet, different worlds: environmental histories imagining anew, Bristol, 2021

Evropsko združenje okoljskih zgodovinarjev (ESEH; http://eseh.org/) od 5. do 9. julija 2021 organizira redno bienalno konferenco, tokrat na Univerzi v Bristolu, na temo “Same planet, different worlds: environmental histories imagining anew.” Organizatorji si želijo predvsem referate na temo možnosti učenja na podlagi materialne in/ali nematerialne okoljske zgodovine (interdisciplinarni, transdisciplinarni, disciplinarni prispevki) za bolj trajnostno prihodnost. Dobrodošle vse znanstvene discipline, prispevki o katerem zgodovinskem obdobju ali obravnave zgodovine dolgega trajanja, predstavitve o katerem koli območju. Poleg referatov na osrednjo temo konference bodo sprejeti tudi dovolj izvirni referati na drugačne okoljskozgodovinske teme. Podrobneje tukaj: http://eseh.org/event/next-conference/.

Bienalne konference ESEH omogočajo multi- in interdisciplinarno izmenjavo idej na svetovni ravni, saj se jih redno udeležujejo tudi kolegi z drugih kontinentov. Poročilo o zadnji bienalni konferenci si lahko preberete na str. 159–160 Ekonomske i ekohistorije iz leta 2019 (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=19384).

Vabljeni paneli referatov, posamezni referati, okrogle mize, plakati in konferenčni prispevki, ki uporabljajo nestandarden, inovativen način predstavitve. Izvlečke prispevkov lahko oddate do 31. 10. 2020 (http://eseh.org/event/next-conference/).

Ob bienalnih konferencah ESEH podeli nagrade za najboljšo okoljskozgodovinsko monografijo (http://eseh.org/awards/turku-book-award/), najboljši okoljskozgodovinski članek (razpis za prijavo je odprt do 15. 1. 2021: http://eseh.org/the-european-society-for-environmental-history-eseh-welcomes-submissions-for-the-2021-st-andrews-article-prize-in-european-environmental-history/), najboljšo okoljskozgodovinsko disertacijo (http://eseh.org/awards/tallinn-dissertation-prize/; razpis odprt do 15. 1. 2021) in za dva najboljša plakata te konference.

Bienalna ESEH konferenca 2021 bo predvidoma prvič kombinirala klasično in e-izvedbo, pri čemer so osebna srečanja posebej pomembna za spletanje priložnosti za nova sodelovanja. V primeru, da bi epidemiološke razmere to zahtevale, bo celotna konferenca izvedena v e-obliki.

Za študente višjih stopenj je kotizacija nižja.

Up Next

Related Posts