Latest on Predavanje

»Nikoli več vojské!«

Joka Žigon današnji javnosti ni preveč znan. Rojen je bil v Škofji Loki leta 1899. Umrl je v Ljubljani leta 1983. Po...

Gremo po zmago!

Slovenci na volitvah od začetkov parlamentarizma do danes. Pred stotimi leti, 28. novembra 1920, so bile v novonastali Kraljevini Srbov, Hrvatov in...

HISTORIČNI SEMINAR ZRC SAZU

Latinka Perović: Srbska intelektualna in politična elita med Vzhodom in Zahodom Na začetku 19. stoletja je bila Srbija etnično, versko, socialno in...