Latest on Predavanje

Gremo po zmago!

Slovenci na volitvah od začetkov parlamentarizma do danes. Pred stotimi leti, 28. novembra 1920, so bile v novonastali Kraljevini Srbov, Hrvatov in...

HISTORIČNI SEMINAR ZRC SAZU

Latinka Perović: Srbska intelektualna in politična elita med Vzhodom in Zahodom Na začetku 19. stoletja je bila Srbija etnično, versko, socialno in...