Cesar Franc Jožef in Slovenci

KDAJ? četrtek, 20. oktobra 2016 ob 18.00 uri

KJE? Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, Ljubljana

.
Zgodovinsko društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine Slovenije Vas vabita na predavanje prof. dr. Petra Vodopivca: Cesar Franc Jožef in Slovenci.
Peter Vodopivec je bil do leta 1999 profesor novejše zgodovine na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, od leta 1999 do upokojitve pa znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino. Raziskuje predvsem zgodovino meščanstva in izobraženstva, francosko-slovenske stike v preteklosti ter vprašanja politične, socialne, gospodarske in kulturne zgodovine. Je avtor večjega števila razprav in več knjig, med drugim knjige od Pohlinove slovnice do samostojne države (Slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja).
.
Cesar Franc Jožef je bil pri Slovencih, kot menijo zgodovinarji, med vsemi habsburškimi vladarji najbolj priljubljen, kar naj bi med drugim razkrivale vznesene hvalnice ob cesarjevih in dinastičnih praznikih kakor tudi žalostinke ob tragičnih izgubah, ki so prizadele vladarsko hišo. Njihovi avtorji so bili vidni slovenski literarni ustvarjalci, cesarski kult pa ponazarjajo tudi uglasbene slavilne pesmi, ki so jih prepevali udeleženci proslav in slavilnih prireditev. Toda Slovenci niso bili v svojem izražanju ljubezni in vdanosti vladarju in dinastiji  v tedanji monarhiji nič posebej izjemni. Tokratno predavanje bo poskušalo odgovoriti na vprašanje, kakšen je bil slovenski odnos do cesarja Franca Jožefa.

Up Next

Related Posts