Dan republike

29. november so v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji praznovali kot dan republike. Na ta dan je namreč leta 1943 v Jajcu potekalo drugo zasedanje AVNOJ-a oz. Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije, na katerem so sprejeli odlok o ustanovitvi Federativne ljudske republike Jugoslavije.

Dokument AVNOJa o razglasitvi nove države 29.11.1943. Foto: WikimediaVelike zmage NOV po kapitulaciji Italije, uničenje četniške vojske ter priznanja, ki so jih poleti in jeseni 1943 dali zavezniki NOB, so omogočili II. zasedanje AVNOJ v Jajcu 29. in 30. novembra 1943, kjer so se zbrali vsi narodi Jugoslavije (pozneje je bil 29. november državni praznik – Dan republike). Zasedanja se je udeležilo 17 slovenskih predstavnikov. Sklep o povojni federativni ureditvi Jugoslavije je bil, kot menijo zgodovinarji, pomemben dogodek v razvoju slovenske državnosti. Na njem so na Titov predlog AVNOJ razglasili za zakonodajno telo, kralju Petru in njegovi vladi so odrekli pravico predstavljati jugoslovanske narode in mu prepovedali vrnitev v domovino. Ustanovili so novo vlado (Narodni komite osvoboditve Jugoslavije, NKOJ), Josipu Brozu pa na predlog Moše Pijada podelili naziv maršala.

Po koncu vojne leta 1945 se je obletnica drugega zasedanja praznovala kot državni praznik – dan republike. Praznovanje je trajalo dva dela prosta dneva z različnimi slovesnostmi v vseh glavnih mestih nekdanje republike. Podeljevali so priznanja, otroci so dobivali rdeče pionirske rutice in tako postajali pionirčki, praznik pa je zaznamovala tudi obilica jedače in pijače.

“Danes, ko postajam pionir, dajem častno pionirsko besedo, da se bom pridno učil in delal, da bom spoštoval starše in starejše ljudi, da bom ljubil svojo domovino in vse njene bratske narode.” (Pionirska zaobljuba)

Dan republike ni preživel razpada SFRJ-ja niti v eni republiki nekdanje skupne države, razen v Srbiji, kjer so ga ukinili šele leta 2002 s sklepom Sveta državljanov Zvezne skupščine ZRJ-ja (Črna gora je praznovanje opustila nekaj let prej).

Up Next

Related Posts