Dan vrnitve Primorske k matični domovini

15. septembra praznujemo Dan vrnitve Primorske k matični domovini, državni praznik v Sloveniji, ki pa ni dela prost dan.

Praznik obeležuje 15. september 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna pogodba z Italijo, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji dodelila velik del Primorske.

Mirovna pogodba z Italijo je pogodba, podpisana 10. februarja 1947 v Parizu med Italijo in zmagovalcem v drugi svetovni vojni, zavezniškimi silami, s katero so formalno prenehale sovražnosti. Pogodba je stopila v veljavo 15. septembra 1947.

Določila pogodbe vsebujejo:

  • odstop zahodne Slovenije, Istre južno od reke Mirne ter jadranskih otokov Jugoslaviji
  • odstop Dodekaneških otokov Grčiji
  • manjše popravke meje s Francijo
  • priznanje neodvisnosti in suverenosti Albanije
  • odstop od kolonij
  • preklic ugodnih trgovskih sporazumov s Kitajsko

Trst s severno Istro je bil razglašen za nevtralno državo, imenovano Svobodno tržaško ozemlje. To je bilo leta 1954 s Spomenico o soglasju (t. i. londonskim sporazumom) razdeljeno med Italijo in SFRJ. Dokončno je bila meja med Italijo in Jugoslavijo potrjena z Osimskimi sporazumi, ki sta jih podpisali Socialistična federativna republika Jugoslavija in Republika Italija 10. novembra 1975 v italijanskem mestu Osimo. Dodatno dopolnilo k pogodbi je zagotovil kulturno avtonomijo nemško govoreči manjšini na Južnem Tirolskem.

Praznik, ki ga praznujemo danes pa je uvedla novela zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki so jo poslanci Državnega zbora sprejeli jeseni 2005. Vlada zaradi varčevalnih ukrepov prireja osrednjo državno proslavo ob tem prazniku vsakih pet let, sicer pa ga obeležujejo lokalne občine in kulturne organizacije.

Up Next

Related Posts