Digitalna diplomatika: nov obseg interpretacije historičnih dokumentov

KDAJ? torek 16. maj 2017, ob 11.00 uri

KJE? ZRC SAZU (Mala dvorana, 2. nadstropje), Novi trg 4, Ljubljana

 

Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju s Podiplomsko šolo ZRC SAZU vabi na predavanje Digitalna diplomatika: nov obseg interpretacije historičnih dokumentov.

Diplomatika ima kot stara pomožna zgodovinska veda (uvedel jo je Mabillon v 17. stoletju) jasno določen obseg in predmet: preučevanje uradnih zgodovinskih dokumentov (listin) kot zanesljivih virov, saj vsebujejo razločen podatek o kraju in datumu nastanka. Zato so ti dokumenti relevantni ne le za zgodovinske raziskave, marveč tudi za jezikoslovje in druge discipline, ki se ukvarjajo z zgodovinskimi dejstvi. Vendar listine ne govorijo vedno resnice. Diplomatika je svojo temeljno metodologijo razvila prav zato, da bi identificirala ponaredke. Vse od nastanka diplomatike so se njeni raziskovalni interesi razvijali zlasti v smeri kulturne zgodovine (pismenost, simbolna komunikacija ipd.). Z razvojem računalniških tehnologij pa se je razvila tudi moderna veja: “digitalna diplomatika”. Predavanje bo pokazalo, kaj to raziskovalno področje obsega in kako vpliva na raziskovalne interese diplomatike. Ta primer lahko služi kot zgled, ob katerem bolje razumemo, kaj se zgodi, če digitalna orodja apliciramo na raziskovalne objekte humanistov.

 

Predaval bo prof. dr. Georg Vogeler.

Georg Vogeler deluje kot profesor za pomožne historične vede in njihovo uporabo v digitalni humanistiki na univerzah v Gradcu in Münchnu. Bil je med ustanovnimi člani raziskovalne ustanove Institut für Dokumentologie und Editorik za razvoj digitalnih metod na področju znanstvenega izdajanja besedil, še posebej historičnih dokumentov. Od leta 2006 je tehnični direktor konzorcija monasterium.net, ki obsega že čez 500.000 listin iz srednjega in zgodnjega novega veka. Od leta 2007 je monasterium.net vključen v konzorcij ICARUS, kjer dr. Vogeler opravlja naloge tehničnega direktorja za celoten konzorcij. Vodil ali soorganiziral je vrsto simpozijev in poletnih šol na temo digitalne humanistike, zlasti serijo mednarodnih simpozijev Digital Diplomatics.

Predavanje bo v angleščini.

Vljudno vabljeni!
Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si.

Up Next

Related Posts