Dolgi slovenski beg pred cerkveno latinščino

KAJ: predavanje Dolgi slovenski beg pred cerkveno latinščino

KJE: Mala dvorana ZRC SAZU. Novi trg 4, 1000 Ljubljana (drugo nadstropje)

KDAJ: četrtek, 26. oktober 2017, ob 11. uri

HISTORIČNI SEMINAR Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti vabi na predavanje Dolgi slovenski beg pred cerkveno latinščino. Predavanje bo izhajalo iz podmene, da je na Slovenskem slovo od latinščine kot prevladujočega cerkvenega jezika v drugi polovici 20. stoletja potekalo temeljiteje kakor v večini drugih evropskih okolij. Na vprašanje, zakaj je bilo tako, bo skušalo odgovoriti z analizo temeljnih zgodovinskih določnic. Potem ko bo postreglo z nekaj drobci iz starejših obdobij, se bo zlasti osredotočilo na razvoj v 19. in v prvi polovici 20. stoletja, ko je vprašanje jezika cerkvenih obredov in tujosti latinščine Slovenke in Slovence najbolj zaposlovalo, medtem ko je spoprijemanje z njim privedlo celo do nekaterih skrajnih korakov. Predavanje se bo dotaknilo tudi pomembnosti spremembe državnega okvira po prvi svetovni vojni, ki je večini slovenskega prostora prvič po dolgih stoletjih ponudila cerkvenopolitično alternativo.

Predaval bo doc. dr. Aleš Maver, ki je diplomiral iz slovenščine, teologije in latinščine na Univerzi v Ljubljani. Na isti univerzi je leta 2010 doktoriral iz zgodovine z disertacijo o podobi rimskih cesarjev v latinskem krščanskem zgodovinopisju 4. in 5. stoletja. Zaposlen je kot docent za zgodovino srednjega veka in lektor za latinščino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Ukvarja se z zgodovino pozne antike, zgodovino zgodnjega krščanstva in rimsko historiografijo. Zanima ga tudi slovenska kulturna zgodovina. Doslej je objavil tri znanstvene monografije (eno v soavtorstvu) in več kot ducat izvirnih znanstvenih člankov. Njegov poglavitni konjiček je vožnja z vlakom.

Up Next

Related Posts