Duševno zdravje in bolezni v zgodovinski perspektivi

KDAJ? četrtek 20. aprila 2017, ob 11.00 uri

KJE? Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

 

Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti vabi na predavanje Duševno zdravje in bolezni v zgodovinski perspektivi.

Duševno zdravje danes opisujemo kot stanje čustvene in socialne prilagoditve na različnih področjih življenja. Duševno zdrava oseba je zadovoljna, rada živi in ima občutek, da dobro izkorišča svoje sposobnosti, se uspešno spoprijema z običajnimi stresnimi situacijami, produktivno in učinkovito dela in prispeva k razvoju skupnosti. Izraz duševne motnje in bolezni označuje stanja, ki pomenijo spremembe v razmišljanju, razpoloženju in obnašanju, povezane s tesnobo ali porušeno funkcionalnostjo, poleg tega so osebni, družinski in javnozdravstveni problem. Zgodovinsko gledano o duševnem zdravju govorimo šele v novejšem času, o duševnih boleznih in motnjah pa že bistveno dlje. Kakšna so merila za razpoznavanje duševne bolezni ali zdravja, katere duševne bolezni so sploh obstajale v preteklosti, kolikšen je delež duševnih bolezni v skupni morbiditeti, kakšen je bil odnos laikov in strokovnega osebja do oseb z duševnimi problemi: odgovori na tovrstna vprašanja so vtkani v družbeno-zgodovinski kontekst. Zgodovinsko je mogoče preučevati tudi, v kolikšni meri so bili identificirani različni dejavniki (biološki, psihološki in socialni), ki vplivajo bodisi zaščitno bodisi rizično na duševno zdravje. Ti dejavniki so lahko povezani s posameznikom, družino ali skupnostjo. Rizični dejavniki povečujejo verjetnost, da se pri osebi poruši duševno zdravje, zaščitni dejavniki pa, nasprotno, zmanjšujejo to verjetnost in povečujejo verjetnost ohranitve ali povečanja pozitivnih znakov duševnega zdravja.

Predavala bo doc. dr. Marlena Plavšić.
Doc. dr. Marlena Plavšić je diplomirala in doktorirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Zagrebu in magistrirala iz biološke antropologije na Prirodoslovno matematični fakulteti, prav tako v Zagrebu. Kot vodja projektov in dejavnosti, namenjenih otrokom, mladim, delovnim terapevtom, prostovoljcem in prostovoljkam, je delala v nevladni organizaciji Suncokret. Ukvarjala se je s šolsko psihologijo, psihodiagnostiko in psihologijo v medicini dela. Kot docentka na Filozofski fakulteti Sveučilišta Jurja Dobrile v Pulju predava občo psihologijo, razvojno psihologijo, psihologijo učenja in poučevanja ter psihologijo komuniciranja. Raziskuje predvsem mentalno zdravje, staranje in izobraževanje, praktično pa se ukvarja s psihologijo v skupnosti. Sodeluje v več strokovnih združenjih in civilno-javnih projektih.

Predavanje bo v hrvaščini.

Vljudno vabljeni!
Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si.

Up Next

Related Posts