Emona in Ljubljančani: od Argonavtov do zelja

Zavest o rimski prednici Ljubljane, Emoni, sega že vsaj v 17. stoletje. Takrat je bila zgodba o začetkih Ljubljane oz. ustanovitvi Emone povezana z mitom o Argonavtih in upodobljena v številnih tekstih in spomenikih.

Emonska dediščina je bila ponovno postavljena v ospredje v drugi polovici 20. stoletja. V tem obdobju, ob veliki gradbeni prenovi Ljubljane in zato obsežnih izkopavanjih in prezentacijah Emone, se ime je Emona uporabljalo tudi kot blagovna znamka v trgovini, gostinstvu, turizmu, športu in izobraževanju. Spomin na Emono je bil znova obujen v zadnjem desetletju, s poudarkom v letih 2014-2015, ob obeležitvi 2000-letnice izgradnje rimskega mesta. Predavateljica bo govorila o oblikovanju emonske dediščine in skušala odgovoriti na vprašanje, zakaj je bila emonska preteklost za Ljubljano pomembna.

Up Next

Related Posts