Fotoaparat in vojna

6. aprila 1941 so sile osi napadle Jugoslavijo in že nekaj dni kasneje, na veliki petek, 11. aprila, so nemške enote zasedle Celje.

80. obletnico začetka druge svetovne vojne na slovenskih tleh obeležujemo z gostovanjem razstave Fotoaparat in vojna: fotografije druge svetovne vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki ponuja vpogled v neprecenljiv del slovenske vizualne kulturne zgodovine. Motivi, ki so jih zajeli fotografi, so povečini dokumentarnega značaja, večina fotografij je bila posnetih z namenom propagande. Med vojnimi fotografijami je številčno največ ohranjenega gradiva partizanskega odporniškega gibanja, le fragmentarno pa gradiva ostalih vpletenih strani. Izpostavljeni so motivi prihoda okupatorskih enot, civilnega življenja v mestih in podeželju ter stopnjevanje nasilja, fotografije pa prikazujejo tudi  vojaški vsakdanjik, premike enot in priprave na spopade.

Razstavo si lahko ogledate tudi virtualno (povezava do virtualnega sprehoda).

Ob razstavi so kolegi iz MNZS izdali katalog, ki je na voljo v naši muzejski trgovini.

Gostujočo razstavo smo dopolnili z izborom lokalnega gradiva. Tako si lahko od 8. aprila 2021 dalje na razstavnih panojih pred muzejem ogledate nekaj najpovednejših Pelikanovih fotografij iz obdobja druge svetovne vojne v Celju.

Muzej novejše zgodovine Celje namreč hrani dragoceno zapuščino celjskega fotografa Josipa Pelikana (1885–1977), med drugim tudi več kot tri tisoč fotografij, nastalih med nemško okupacijo mesta 1941–1945.

Prevladujoči motiv večine fotografij je tudi pri celjskem mojstru potek številnih javnih politično-propagandnih, vojaških, športnih in kulturnih manifestacij ter dogodkov. Ob njih pa Pelikanovi posnetki odkrivajo tudi drugo, realnejšo in temačnejšo plat okupiranega Celja in življenja med vojno. Od prihoda okupatorja, nasilja nad pripadniki odporniškega gibanja ter člani njihovih družin, prisilne mobilizacije v nemško vojsko in posledic zavezniškega bombardiranja, do umika množice vojakov in civilistov skozi Celje ob koncu vojne.

Izjemna slikovna dediščina, nastala v težkih časih okupacije, je resnična in nepotvorjena podoba druge svetovne vojne na slovenskih tleh, ki tudi po osemdesetih letih od njenega začetka ohranja svojo nazornost in povednost.

Razstava je na ogled do konca maja 2021.

Up Next

Related Posts