Fotografska razstava brez fotografij?

KDAJ? torek 4. julij 2017, ob 19.00 uri

KJE? Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1, Celje

 

V torek, 4. julija 2017 bodo ob 19. uri v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje odprli razstavo v okviru spremljevalnega programa festivala Celje FOKUS z naslovom: Fotografska razstava brez fotografij? Foto Pelikan v gradivu Zgodovinskega arhiva Celje.

Pelikan je jekleni repertoar skoraj slehernega fotografskega uvida v Celje v prvi polovici 20. stoletja. Postal je legenda, s spomenikom turistična atrakcija, z enkratnim in edinstvenim Pelikanovim ateljejem, ki ga upravlja Muzej novejše zgodovine Celje, pa ponuja že dodobra zaokroženo možnost dojemanja njegovega delovanja. Z razstavo v Zgodovinskem arhivu Celje bi radi odprli še eno plat preučevanja njegove dejavnosti. Skozi arhivsko gradivo, ki ga hranimo, se namreč lahko odprejo novi vidiki v pogledu na dejavnost Josipa Pelikana, oziroma bolj konkretno kar blagovne znamke »Foto Pelikan«. Namesto fotografij je tokrat Pelikan izpostavljen skozi dokumente iz različnih fondov in zbirk.

Razstava skozi arhivsko gradivo odpira fragmentarni vpogled v ozadje poslovanja obrtnega podjetja Foto Pelikan. Namesto običajnega razpravljanja o umetniški ali dokumentarni vrednosti fotografij tokrat izpostavlja: račune, naročila za fotografiranje, zelo zanimiva je dokumentacija v zvezi z izbiro in delovanjem »anonimnih« pomočnikov in pomočnic Josipa Pelikana, dokumentacija v zvezi z registracijo, nabavo materialov, stavbo ateljeja in dokumenti, ki so vezani na delovanje izpostav Foto Pelikan v Rogaški Slatini, Dobrni … Predstavljeno gradivo bo v reprodukcijah in v originalih prvič predstavljeno javnosti, predvsem pa bo poskušalo v največji meri glede na vsebino tematizirati nov način vpogleda v dejavnost podjetja. Izbor dokumentov prinaša »diagonalen« pregled gradiva prek fondov in zbirk arhiva, ki zagotovo hrani še kakšen drug zanimiv kamenček v mozaiku zelo intenzivne Pelikanove obrtne dejavnosti.

Razstavo odpiramo v okviru spremljevalnega programa festivala Celje FOKUS, ki ob fotografskih delavnicah širi vsebine tudi na večplasten vpogled v fotografijo. Posnetki in vrednotenje fotografskih izdelkov so zgolj ena plat obravnave fotografije, zato skozi arhivsko gradivo tokrat načrtno dajemo v fokus vpogled v delovanje fotografov z druge strani objektiva in skozi konkretno in izpostavljeno gradivo poskušamo sprožati vprašanja, ki so vezana na najširši kontekst opravljanja fotografske dejavnosti.

Razstava, ki je nastala po idejni zasnovi dr. Boruta Batagelja, bo na ogled do 1. septembra 2017.

Up Next

Related Posts