Fran Dominko

26. julija 1903 se je v Vodnjanu rodil fizik in astronom Fran Dominko.

Fiziko je študiral na Univerzi v Bologni, kjer je leta 1929 doktoriral, prve strokovne članke pa je objavil leta 1931 v reviji Coelum. Dve leti pred zaključkom doktorata je postal predsednik slovenskega dijaškega društva Adria, svoj mandat pa je zaključil leta 1931. Do takrat je opravljal tudi delo pomočnika na astronomskem inštitutu v Bologni. Leto kasneje se je vrnil v Jugoslavijo, kjer je do leta 1938 opravljal delo pomočnika v Astronomskem observatoriju v Beogradu. Med letoma 1934 in 1938 je prispeval strokovne članke tudi za publikacijo observatorija Godišnjak našeg neba. Fran Dominko se bil pomemben tudi pri organiziranju jugoslovanskega društvenega življenja, saj je bil eden od ustanoviteljev astronomskega društva, od leta 1935 do leta 1940 pa je urejal poljudnoznanstveno revijo Saturn.

Prvi astronomski tabor v Sloveniji.

Leta 1938 je karierno napredoval, saj je v beograjskem observatoriju postal znanstveni sodelavec, kot profesor pa je poučeval tudi na gimnazijah. V času druge svetovne vojne je bil zaprt v taborišču na Banjici. Po osvoboditvi Beograda leta 1944 se je prijavil v 5. udarno krajiško divizijo, pozneje pa v brigado Italia ter sodeloval v bojih na Sremu. Po koncu vojne je nadaljeval z delom astronomskega opazovalca ter znanstvenega sodelavca na observatoriju, leta 1948 pa je postal izredni profesor na novoustanovljeni stolici za astronomijo Univerze v Ljubljani. Ustanovil je Astronomsko-geofizikalni observatorij s potresno postajo na Golovcu. Skupaj z Vladom Ribaričem je usmerjal razvoj seizmologije pri nas in si prizadeval za upoštevanje njenih izsledkov pri gradnjah. Vodil je strokovno skupino, ki je po večletnih meritvah določila vrednosti astronomskih parametrov observatorija (astronomsko dolžino, širino in smer poldnevnika). Bil je pobudnik češko-jugoslovanskega projekta gradnje Observatorija na Hvaru. Sodeloval je pri urejanju večih publikacij, leta 1957 pa je izdal knjigo Pogled v vesolje. Bil je zaslužni član Zveze društev matematikov, fizikov in astronomov Jugoslavije, tretji častni član Društva matematikov, fizikov in astronomov SRS ter častni član Prirodoslovnega društva Slovenije. Postal pa je tudi član Mednarodne astronomske zveze. Umrl je 22. februarja 1987 v Ljubljani.

 

Up Next

Related Posts