Geograf in zgodovinar Fran Orožen

Fran Orožen, nečak zgodovinarja Ignacija Orožna, se je rodil na današnji dan leta 1873 v Laškem. Gimnazijo je obiskoval v Celju, na dunajski univerzi pa je študiral geografijo in zgodovino.

Fran Orožen. Foto: WikimediaGeograf in zgodovinar Fran Orožen se je ukvarjal predvsem z metodiko geografije. Po opravljenem profesorskem izpitu leta 1881 pa je poučeval na državnem moškem učiteljišču v Kopru, na gimnaziji v Novem mestu in na državni realki ter na državnem učiteljišču v Ljubljani. Še posebno se je zanimal za gorski svet. V svojih člankih in razpravah je povezoval planinstvo s slovensko kulturno zgodovino in bil začetnik znanstvenega pogleda na turizem. Objavljal je v Učiteljskem tovarišu, Popotniku, Slovencu, Ljubljanskem zvonu, Planinskem vestniku. Napisal je več učbenikov za pouk geografije in domoznanstva. S Simonom Rutarjem je pripravil zemljepisni atlas za osnovne šole. Njegovo najpomembnejše delo je “Vojvodina Kranjska”.

Bil je prvi načelnik Osrednjega odbora Slovenskega planinskega društva (1893-1908) ter Društva slovenskih profesorjev (1906-1909).

Up Next

Related Posts