Goriška in Kras v poznem srednjem veku

Primorska je v letošnjem letu dobila dve tehtni zgodovinopisni deli, ki orisujeta njeno zgodovino v prelomnem času poznega srednjega veka. Predstavljeni bosta na pogovornem večeru v Atriju ZRC, ki ga bo vodil akademik dr. Peter Štih, sodelovala pa bosta tudi oba avtorja. Knjiga Vojka Pavlina Goriška – Od zadnjih goriških grofov do habsburške dežele, govori o razvoju Goriške v deželo pod grofi Goriškimi in njenem prehodu pod oblast Habsburžanov po izumrtju grofov leta 1500. Knjiga Mihe Kosija Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek dežele Kras pa odstira izjemno pestro vojaško-politično zgodovino Krasa med 12. in 16. stoletjem, ki je rezultirala celo v nastavkih samostojne habsburške dežele.

V razpravi sodelujejo:

Prof. Dr. Peter Štih, akademik, mednarodno priznan medievist
Dr. Vojko Pavlin, specialist za zgodovino Goriške
Dr. Miha Kosi, medievist, višji znanstveni sodelavec na ZRC SAZU

Prireditev, ki bo torek,  11. septembra ob 19. uri, organizira Knjigarna Azil v sodelovanju z Založbo ZRC in Pokrajinskim arhivom v Novi Goric

Up Next

Related Posts