Gospodje in tovariši

Kranj je v 20. stoletju doživel izjemen gospodarski razvoj, ki je izstopal v slovenskem merilu.

Gorenjski muzej se je v preteklem letu spomnil gospodarske rasti mesta z občasno razstavo v gradu Khislstein, filmom in katalogom Gospodje in tovariši. Katalog je na voljo v gradu Khislstein ali Mestni hiši v Kranju. Avtorji razstave in kataloga so dr. Jože Dežman, mag. Tatjana Dolžan Eržen in mag. Monika Rogelj. Občasni razstavi so dodali podnaslov Kapitalistični in socialistični razcvet Kranja 1920-1980, ki je vezano na obdobje med vojnama in po letu 1945, ko se je menjal družbeni red.

Z gospodarsko rastjo Kranja v preteklem stoletju sta bili povezani priseljevanje delavcev in socialno razslojevanje. Intenzivna industrializacija je močno spremenila podobo mesta, strukturo prebivalstva in način življenja. Poleg razvoja industrijskih podjetij je mogoče spoznati osebne zgodbe posameznikov in družin, ki so v 20. in 30. ter v 50. in 70. letih izstopali kot predstavniki političnih in gospodarskih elit.

Gorenjski muzej se je z zgoraj omenjeno razstavo vključil v slovenski projekt Pot domov.

Up Next

Related Posts