Herbersteini na Hrastovcu

hrastovecKDAJ? torek, 20. novembra 2018, ob 11.00 uri

KJE? Mala dvorana ZRC, Novi trg 4, Ljubljani

 

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja vljudno vabi na javno predavanje mag. Matjaža Grahornika HERBERSTEINI NA HRASTOVCU

Hrastovec, v katerem so danes urejeni prostori Socialno varstvenega zavoda, je eden najmogočnejših gradov na Slovenskem. Za njegovo današnjo podobo so v pretežni meri zaslužni Herbersteini, ki so ga imeli v lasti v dveh obdobjih: najprej od konca 15. do začetka 19. stoletja, nato pa še za krajši čas od začetka 20. stoletja do leta 1945. Rodbinska veja Herbersteinov na Hrastovcu je bila doslej obravnavana precej enostransko in nekritično. Najnovejše, sicer še ne končane raziskave so prinesle nekatera nova spoznanja, še zlasti o dogajanju v 18. stoletju. Ogromni dolgovi, ki sta si jih nakopala zemljiška gospoda Erazem Friderik (1631–1691) in njegov sin Karel Friderik Anton (1675–1739), so povzročili insolventnost in do leta 1716 prodajo gospostva, ki se je znašlo v rokah druge veje Herbersteinov. Stoletja dolgo prvo obdobje Herbersteinov na Hrastovcu se je končalo s prodajo gospostva Pauerjem leta 1802.

Mag. Matjaž Grahornik je leta 2008 diplomiral in nato 2015 magistriral iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Od oktobra 2016 je zaposlen kot mladi raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU. Istočasno je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru vpisal doktorski študij zgodovine. V doktorski disertaciji se bo ukvarjal z genealogijo plemiške rodbine Herberstein. Njegove dosedanje raziskave so pretežno vezane na ozemlje (slovenske) Štajerske in na tamkajšnje novoveško plemstvo (npr. rodbino Khisl).

Up Next

Related Posts