Identitete, identifikacije in identifikacijske kategorije med Donavo, Alpami in Jadranom

KDAJ? četrtek 20. in petek 21. aprila 2017

KJE? Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, Ljubljana

 

Ta teden, 20. in 21. aprila, bo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije potekala mednarodna konferenca Identitete, identifikacije in identifikacijske kategorije med Donavo, Alpami in Jadranom, ki jo organizirajo Oddelek za zgodovino FF UL, Inštitut za novejšo zgodovino, Muzej novejše zgodovine Slovenije in dunajski Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft.

Konferenca bo potekala v angleščini, program pa je sledeč:

 

Četrtek, 20. april 2017

9.15: Pozdravni nagovori

9.30: Vabljeno predavanje:

Stefan Donecker (Österreichische Akademie der Wissenschafte, Institut für Mittelalterforschung), Identity and Identification in Premodernity: The State of the Debate 35 Years after John Armstrong’s Nations before Nationalism

10.30: Odmor za kavo

11.00: Panel 1: Before the Nations, Beyond the Nations

Predsedujoči: Marko Zajc (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana)

*   Ümit Eser (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya), Before Becoming Bulgarians: Pre-National Identities of the Orthodox Christian Communities in Eastern Rumelia, 1878-1908
*   Jernej Kosi (Univerza v Ljubljani, Karl-Franzens-Universität Graz), When the Slovenes Encountered the Slovenes: Ethnic Boundaries and the Process of Nationalization in Prekmurje after the Dissolution of Austria-Hungary
*   Daniel Heler (Univerzita Karlova, Praga), Ethno-Genesis of Gorani People and ?Deviant? Contemporary Histories of Kosovo

12.30: Odmor za kavo

12.45: Panel 2: Imperial, National, Non-National

Predsedujoči: Jure Gašparič (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana)

*   Tamara Scheer (Universität Wien) in John Paul Newman (Maynooth University), Donations Requested: The Imperial, National, and Transnational Identities of The Ban Jelačić Association for Disabled Veterans and their Families in Vienna and Zagreb
*   Robert Shields Mevissen (Georgetown University), Identification in the Danube Empire: Shaping Riverine Transformations in the Late Habsburg State
*   Igor Vranić (European University Institute, Firence), Political Patriotism in the Late Habsburg Empire: The Case of Izidor Kršnjavi

14.15: Odmor za kosilo

15.45: Panel 3: Defining, Performing, and Staging Identities

Predsedujoča: Kaja Širok (Muzej novejše zgodovine, Univerza v Ljubljani)

*   Karin Almasy (Karl-Franzens-Universität Graz), Postcarding Identities in Lower Styria (1890?1920): The Linguistic and Visual Portrayal of Identities on Picture Postcards
*   Susanne Korbel (Karl-Franzens-Universität Graz), Staging Similarities, Staging Differences: (Jewish) Volkssänger and Their Performance of Habsburg Identities
*   Clemens Ruthner (Trinity College, Dublin), Colonial Habsburg: The Bosnian Foreigner in Literary Texts of Imperial Austria, ca 1900
*   Anita Buhin (European University Institute, Firence), ?Naše malo misto? (Our Small Town): Yugoslav Mediterranean Dream

.

Petek, 21. april 2017

9.30: Vabljeno predavanje:

Pieter M. Judson (European University Institute, Firence), People and their Categories: Creating Difference from Below and from Above in the Context of Empire

10.30: Odmor za kavo

11.00: Panel 4: Peasants, Professionals, Workers

Predsedujoča: Veronika Bajt (Mirovni inštitut)

*   Daniel Brett (Open University), It?s Not About the Nation or Ethnicity: Identity, Politics, and Society in the Romanian and Irish Countryside 1900-1947
*   Ivan Jeličić (Universit? degli Studi di Trieste), The Typographers’ Community of Fiume: Between Spirit of Category, Class Identity, Local Patriotism, Socialism, and Nationalism(s)
*   Martin Jemelka in Jakub Štofaník (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praga), Being Modern Christian and Worker in the Czechoslovak National State 1918-1938

12.30: Odmor za kavo

12.45: Panel 5: Identities in Transition

Predsedujoči: Borut Klabjan (Znanstveno-raziskovalno središče Koper, European University Institute, Firence)

*   Marta Verginella in Irena Selišnik (Univerza v Ljubljani), The First Publicly Active Slovene Women on the Intersection of National Identities and Multinational Space
*   Martina Salvante (University of Warwick), Renegotiating Identity: Disabled Veterans in Trentino and South Tyrol
*   Marco Bresciani, Country for Nationalists? State- and Nation-Building in Post-Habsburg Interwar Istria

14.15: Odmor za kosilo

15.45: Panel 6:

Predsedujoči: Rok Stergar (Univerza v Ljubljani)

*   Etienne Boisserie (Inalco, Pariz), Family Networks and “Generation Key” in the Renewed Approaches of Social Questioning of the Slovak Elite at the Beginning of the 20th Century
*   Nikola Tomašegović (Sveučilište u Zagrebu), Statistical Nation-Building in Civil Croatia and Slavonia during the Second Half of 19th Century
*   Filip Tomić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb), Serbs in Croatia and Slavonia 1908 ? 1914: The Contested Construction of an Ethnic Category, Conditions of its Deployment and the Issue of Its Reception
*   Luka Lisjak (Central European University, Budimpešta), ?Changing the Nation?s Character?: The Slovenian Tradition of Critical National Characterology and Its Role in the Intellectual Definitions of National Identity in the 20th Century

17.45: Odmor za kavo

18.00 Zaključni komentar

Tomasz Kamusella (University St Andrews)

.

Več informacij je na voljo na spletni strani https://identiteteljubljana.wordpress.com/

Up Next

Related Posts