Idrija in Žiri kot obmejno območje, 1941–1945

Vabljeni na odprtje razstave Idrija in Žiri kot obmejno območje, 1941–1945, ki bo v četrtek, 24. januarja 2019, ob 18. uri v Mestnem muzeju Idrija (grad Gewerkenegg).  

Prostor med Idrijo in Žirmi je že po prvi svetovni vojni dobil značaj obmejnega območja, s podpisom Rapalske pogodbe pa sta naselji tudi uradno pripadli dvema različnima državama – Idrija Kraljevini Italiji, Žiri pa Kraljevini SHS (pozneje Jugoslaviji). Aprila leta 1941 je nacistična Nemčija s svojimi zaveznicami po kratkotrajni vojni razkosala Jugoslavijo. Slovensko ozemlje je bilo v kratkem ponovno razdeljeno, tokrat med nemško, italijansko, madžarsko in hrvaško okupacijsko oblast. Ločnice med posameznimi okupiranimi območji so postale težko prehodne, zamejene z bodečo žico, minskimi polji in stražnimi stolpi.

Obravnavano območje je postalo stičišče starih ozemelj Kraljevine Italije, na novo zasedene Ljubljanske pokrajine in nemškega okupacijskega območja na Gorenjskem. Na razstavi bodo s pomočjo fotografij, arhivskih dokumentov, kartografskega gradiva in preko pričevanj posameznikov, ki so vojno doživeli, predstavljena vojna leta na mejnem območju med Idrijo in Žirmi.

Razstavo, ki je del raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva,  si bo mogoče ogledati od 24. januarja 2019 do 28. februarja 2019.

Razstavo bo odprl vodja raziskovalnega projekta, red. prof. dr. Božo Repe.

Več o projektu: https://www.facebook.com/OkupacijskeMeje/

Javno vodstvo: četrtek, 21. februar 2019, ob 17.00

 

Up Next

Related Posts