II. zasedanje AVNOJ-a

Na današnji dan leta 1943 se je v bosanskem mestecu Jajcu začelo 2. zasedanje AVNOJ-a oz. Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije, na katerem so sprejeli odlok o ustanovitvi Federativne ljudske republike Jugoslavije.

AVNOJ je bil politični organ, ki je predstavljal narodnoosvobodilno borbo jugoslovanskih narodov in narodnihDokument AVNOJa o razglasitvi nove države 29.11.1943. Foto: Wikimedia manjšin.Zasedanja se je udeležilo 17 slovenskih predstavnikov. Sklep o povojni federativni ureditvi Jugoslavije je bil, kot menijo zgodovinarji, pomemben dogodek v razvoju slovenske državnosti.

Velike zmage NOV po kapitulaciji Italije, uničenje četniške vojske ter priznanja, ki so jih poleti in jeseni 1943 dali zavezniki NOB, so omogočili II. zasedanje AVNOJ v Jajcu 29. in 30. novembra 1943, kjer so se zbrali vsi narodi Jugoslavije (pozneje je bil 29. november državni praznik – Dan republike). Na njem so na Titov predlog AVNOJ razglasili za zakonodajno telo, kralju Petru in njegovi vladi so odrekli pravico predstavljati jugoslovanske narode in mu prepovedali vrnitev v domovino. Ustanovili so novo vlado (Narodni komite osvoboditve Jugoslavije, NKOJ), Josipu Brozu pa na predlog Moše Pijada podelili naziv maršala.

Vir: Wikimedia in RTV Slovenija

 

 

Up Next

Related Posts