Impresionist Ivan Grohar

Leta 1911 je v Ljubljani umrl slikar Ivan Grohar. Med četverico slovenskih impresionističnih mojstrov je Ivan Grohar najbolj znan slovenski slikar, saj je na najpreprostejši način izrazil hotenje slovenske moderne.

Že kot otrok je kazal zanimanje za slikanje, vendar se njegov talent ni mogel razvijati, saj je bil sirota in je živel v pomanjkanju. Leta 1888 ga je Portret Groharja. Foto: Wikimediadomači župnik Anton Jamnik peljal na ogled razstave v Škofjo Loko in mu omogočil, da je poleti delal pri cerkvenem slikarju Matiji Bradašku v Kranju. Grohar je začel kot cerkveni slikar, nadaljeval kot realist. Nanj je vplival Giovanni Segantini. Po letu 1900 je slikal s simbolističnimi prvinami, vendar ga je pozneje dokončno prevzel impresionizem.

Leta 1892 je pri kranjskem deželnem odboru v Ljubljani vložil prošnjo za finančno podporo za študij na Deželni risarski šoli v Gradcu. Podporo so mu odobrili. Dve leti kasneje je vložil prošnjo za podporo pri študiju na Akademiji upodabljajočih umetnosti (Akademie der bildenen Künste) na Dunaju. Podpora je bila odobrena, vendar kljub odlično opravljenim izpitom ni bil sprejet, ker še ni končal šole v Gradcu. Zato je nadaljeval šolanje v Gradcu in ga zaključil konec leta 1894. Avgusta 1896 je odprl svoj atelje v Škofji Loki.

Leta 1904 so impresionisti (Rihard Jakopič, Matej Sternen, Matija Jama in Ivan Grohar) razstavljali v Mietkejevi galeriji na Dunaju kot Umetniški klub Sava. Poželi so velik uspeh in prodali nekaj slik. Pozneje je Grohar razstavljal v dunajski Secesiji, v Beogradu, Londonu, Krakovu, Varšavi, Trstu, Devinu, Berlinu … Kljub temu je bil še vedno finančno nepreskrbljen.

Groharjev Sejalec. Foto: WikimediaDeželni odbor mu je po posredovanju Janeza Evangelista Kreka in Riharda Jakopiča leta 1911 odobril 2000 kron podpore za umetniško potovanje v Italijo. Iz Sorice je prišel v Ljubljano, da bi si nakupil vse potrebno za pot, vendar je bil tako oslabljen od bolezni, ki jo je skrival, da so ga odpeljali v Deželno bolnišnico v Ljubljano, kjer je 19. 4. 1911 umrl zaradi jetike.

Za sabo je pustil neprecenljive umetnine in nekaj dolgov, ki jih je poravnal Rihard Jakopič. Ta je v svojem umetniškem paviljonu pripravil VI. umetniško razstavo v spomin na Ivana Groharja.Slovenski evrski kovanec za 5 centov. Foto: evro.si

Leta 1926 so mu pripravili spominsko razstavo. Imel je velik vpliv na kasnejše umetnike, njegovega Sejalca sta simbolično prevzeli Semenarna Ljubljana in Turistično društvo Sorica. Njemu v čast v Škofji Loki vsako leto pripravijo Malo Groharjevo slikarsko kolonijo.

Groharjev Sejalec je upodobljen na slovenskem evrskem kovancu za 5 centov (2007).

 

Vir: Wikimedia in RTV Slo

Up Next

Related Posts