Jugoslovanska socialistična nacija

KDAJ? sreda 29. marca 2017, ob 13.00 uri

KJE? Arhiv republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana

KDO? Predaval bo Tomaž Ivešić.

V prihajajočem mesecu aprilu bo minilo 60 let, odkar je Edvard Kardelj napisal obširen predgovor k drugi izdaji svoje knjige Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Ta je bila v zgodovinopisju vselej deležna različnih interpretacij glede vprašanja, ali je Kardelj podpiral republike ali jugoslovansko idejo? V samem srcu predavanja bo torej projekt jugoslovanske socialistično-nacionalne izgradnje, ki je bil sredi šestdesetih let 20. stoletja s strani partijskega vrha opuščen, kar pa je odprlo pot vzponu nacionalizma. Predavatelj se bo predvsem osredotočil na petdeseta leta kot najbolj plodno obdobje prizadevanj jugoslovanskih komunistov za vzpostavitev jugoslovanske socialistične nacije. Ker pa jugoslovanskega dogajanja ni mogoče razumeti brez razumevanja dvoumnega odnosa med komunizmom in nacionalizmom v marksistično-leninistični misli in praksi ter brez poznavanja podobnih primerov socialistično-nacionalne graditve v vzhodni Evropi, bo dobršen del predavanja namenjen tudi tej temi.

O predavatelju:

Tomaž Ivešić je zgodovinar najmlajše generacije. Po končani diplomi iz zgodovine v Mariboru ga je pot vodila na magistrski študij sprva v Ljubljano ter nato še v Budimpešto na Srednjeevropsko univerzo. Od letošnjega akademskega leta naprej deluje kot doktorski raziskovalec na Inštitutu evropske univerze v Firencah, kjer pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom Prelomnica v jugoslovanskem nacionalnem vprašanju: ni več prostora za Jugoslovane. Kljub svojim mladim letom je v Sloveniji doslej objavil tri izvirne znanstvene članke ter več strokovnih člankov in recenzij. Leta 2015 je uredil članke Milovana Đilasa z naslovom Anatomija neke morale in 19 znamenitih člankov ter jim dodal svojo spremno študijo o Đilasovem padcu z oblasti. Ob koncu minulega leta pa je pri Založbi Univerze v Novi Gorici in s finančno pomočjo Ustanove Igorja Grdine izdal svoj znanstveni prvenec z naslovom Jugoslovanska socialistična nacija: ideja in realizacija (1952–1958). Ta monografija predstavlja tudi osnovo za predavanje.

Up Next

Related Posts