Konferenca: Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI 20. in 21. 9. 2018 organizirajo konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, ki se ponaša z več kot 20-letno tradicijo, tematsko širitev na digitalno humanistiko pa smo uvedli leta 2016.

Tematska področja konference
Navodila za prispevke
Pomembni datumi
Registracija
Nastanitev in prevoz
Organizacija
Programski odbor

Tematska področja konference

Na konferenco vabimo raziskovalce, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih. Vabimo prispevke z naslednjih področij:

 • govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije;
 • digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija;
 • digitalna humanistika in zgodovinopisje, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija;
 • digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika.

Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in rezultate na teh področjih. V sklopu konference bodo tudi vabljena predavanja, študentska sekcija ter paneli o aktualnih temah, povezanih s konferenco.

Avtorje izbranih člankov bomo povabili, da svoje prispevke iz JTDH 2018 razširijo za posebno angleško številko revije Prispevki za novejšo zgodovino. Revija je indeksirana v informacijskem servisu Scopus. Vsak od izbranih prispevkov bo recenziran po običajnem recenzentskem postopku in ga bo potrebno pripraviti v skladu s smernicami, ki jih najdete v navodilih za avtorje.

Za konferenco zbiramo tako razširjene povzetke kot tudi polne prispevke. Razširjeni povzetki bodo objavljeni v knjižici povzetkov, polni prispevki pa v konferenčnem zborniku, ki bo ob začetku konference objavljen na konferenčni spletni strani pod licenco Creative Commons. Avtorjem prepuščamo odločitev, ali bodo oddani razširjeni povzetek oz. polni prispevek anonimizirali ali ne.

Uradna jezika konference sta angleščina in slovenščina.

Razširjeni povzetki naj bodo dolgi do 2-4 strani, polni prispevki pa 6-8 strani. Sestavljeni naj bodo v skladu s predlogo konference:

Prispevke zbiramo preko platforme EasyChair na tej povezavi.

Avtorji prispevkov naj ob oddaji označijo (med ključne besede vpišejo “študentski prispevek”), ali gre za študentski prispevek, kjer morajo biti vsi avtorji do- ali podiplomski študenti. Ti prispevki bodo imeli na konferenci svojo sekcijo, izbran in nagrajen pa bo tudi najboljši študentski prispevek.

Pomembni datumi

 • 01. 04. 2018    rok za oddajo prispevka ali razširjenega povzetka
 • 15. 06. 2018    obvestilo o sprejetju prispevka ali razširjenega povzetka
 • 15. 06. 2018    odprte prijave na konferenco
 • 31. 08. 2018    oddaja končnega prispevka ali razširjenega povzetka
 • 01. 09. 2018    rok za prijavo na konferenco
 • 20.–21. 09. 2018    KONFERENCA

Registracija

 • Kotizacija:
  • redni udeleženci: 80 EUR;
  • študenti, soavtorji in udeleženci brez prispevka: brezplačno;
 • Rok za prijavo: 31. 8. 2018

Za vsak prispevek je potrebno poravnati eno kotizacijo. Za študente, soavtorje in slušatelje brez prispevka je udeležba na konferenci brezplačna, registracija pa je obvezna zaradi lažje organizacije predavalnic in odmorov za kavo. Brezplačna registracija vključuje pravico do udeležbe na predavanjih ter odmorih za kavo.

Kotizacija za redne udeležence pokriva tudi strošek dnevnih kosil v restavraciji Fakultete za elektrotehniko in konferenčne večerje, ki bo organizirana predvidoma v četrtek, 20. septembra 2018, ob 19. uri. Preostali udeleženci pa imajo ob registraciji možnost nakupa kuponov za udeležbo na dnevnih kosilih in/ali konferenčni večerji. Cena kuponov bo predvidoma 5 EUR za posamezno dnevno kosilo in 20 EUR za konferenčno večerjo.

Prijave in kotizacije bo zbirala Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Po zbiranju prijav vam bo izstavljen račun, ki ga bo potrebno poravnati najkasneje do 07. 09. 2018. Več informacij o registraciji bo podanih pred pričetkom zgodnjih prijav na konferenco (15. 06. 2018).

Nastanitev in prevoz

 • seznam hostlov in hotelov v bližini konference je tu
 • možnosti javnega prevoza do Ljubljane so tu
 • možnosti javnega prevoza po Ljubljani so tu

Organizacija

Organizacijski odbor

 • Simon Dobrišek (predsednik, CJVT, FE)
 • Vitomir Štruc (FE)
 • Mojca Šorn (DARIAH-SI, INZ)
 • Katja Zupan (SDJT)
 • Jerneja Fridl (DARIAH-SI, ZRC SAZU)

Programski odbor

Predsedstvo programskega odbora

 • doc. dr. Darja Fišer, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani in Institut “Jožef Stefan” (SDJT, predsednica)
 • izr. prof. dr. Tomaž Erjavec, Institut “Jožef Stefan” (CLARIN.SI, )
 • izr. prof. dr. Simon Dobrišek, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (CJVT)
 • dr. Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino (DARIAH-SI)
 • Iza Škrjanec (študentska sekcija, SDJT)

Člani programskega odbora

 • dr. Špela Arhar Holdt, Trojina / Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • dr. Maja Bitenc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Zoran Bosnić, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Narvika Bovcon, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Václav Cvrček, Inštitut češkega narodnega korpusa, Karlova univerza v Pragi
 • doc. dr. Helena Dobrovoljc, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • dr. Jerneja Fridl, ZRC SAZU
 • dr. Polona Gantar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • dr. Vojko Gorjanc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • dr. Jurij Hadalin, Inštitut za novejšo zgodovino
 • doc. dr. Mario Hibert, Filozofska fakulteta, Univerza v Sarajevu
 • prof. dr. Miran Hladnik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Ivo Ipšić, Tehniška fakulteta, Univerza na Reki
 • doc. dr. Mateja Jemec Tomazin, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
 • prof. dr. Zdravko Kačič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • dr. Koraljka Kuzman Šlogar, Inštitut za etnologijo in folkloristiko, Hrvaška
 • dr. Iztok Kosem, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani / Institut “Jožef Stefan”
 • dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani
 • dr. Simon Krek, Institut “Jožef Stefan” / Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Cvetana Krstev, Filozofska fakulteta, Univerza v Beogradu
 • doc. dr. Drago Kunej, Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU
 • doc. dr. Nikola Ljubešić, Institut “Jožef Stefan”
 • prof. dr. Nataša Logar Berginc, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. Matija Marolt, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. France Mihelič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Maja Miličević, Filološka fakulteta, Univerza v Beogradu
 • prof. dr. Dunja Mladenić, Laboratorij za umetno inteligenco, Institut “Jožef Stefan”
 • doc. dr. Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
 • dr. Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino
 • Miha Peče, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
 • izr. prof. dr. Karmen Pižorn, Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
 • prof. dr. Marko Robnik-Šikonja, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • dr. Tanja Samardžić, Univerza v Zurichu
 • dr. Miha Seručnik, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
 • prof. dr. Franc Solina, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Marko Stabej, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • dr. Kristina Štrkalj Despot, Inštitut za hrvaški jezik in jezikoslovje, Hrvaška
 • dr. Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino
 • doc. dr. Jan Šnajder, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Zagrebu
 • doc. dr. Janez Štebe, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • dr. Simon Šuster, Raziskovalni center za računalniško jezikoslovje in psiholingvistiko, Univerza v Antwerpnu
 • dr. Toma Tasovac, Beograjski center za digitalno humanistiko/Trinity College Dublin
 • doc. dr. Darinka Verdonik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • izr. prof. dr. Aleš Vaupotič, Raziskovalni center za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
 • prof. dr. Špela Vintar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Jerneja Žganec Gros, Alpineon d.o.o.

nec Gros, Alpineon d.o.o.

Up Next

Related Posts