Kontejnerske ladje kot zbor: etnografsko popotovanje v svet ladjarstva

KDAJ? četrtek, 19. aprila 2018, ob 11.00 uri

KJE? ZRC SAZU (Mala dvorana, 2. nadstropje), Novi trg 4, Ljubljana

 

Vse večje količine blaga, ki kroži po planetu in konča na policah  trgovin, potujejo na kontejnerskih ladjah. Kljub vseprisotnosti  kontejnerskih ladij, simbolov globalizacije, pa ostaja zlasti v  antropologiji ta fenomen neraziskan. Predvsem o pristaniških delavcih, ki opravljajo svoje delo daleč od oči potrošnikov, vemo malo. Zaradi  ekonomske krize v letih 2007 in 2008 je prišlo v zadnjem desetletju do  izjemnega povečanja tovornih kapacitet posameznih kontejnerskih ladij.  Tako je vse več kontejnerjev naloženih na eno samo plovilo. Rezultat  tega je velik porast povpraševanja po izredno velikih kontejnerskih  ladjah, ki jih za pretežno evropske ladjarje izdelujejo v ladjedelnicah Vzhodne in Jugovzhodne Azije. Predavateljica bo osvetlila vpliv globalnih gospodarskih negotovosti na delo v ladjedelnicah v Južni Koreji in na Filipinih. Pri tem se bo opirala na etnografski material, ki ga je zbrala med terenskim delom v teh dveh državah.

Predavala bo: prof. dr. Elisabeth Schober.
Elisabeth Schober je izredna profesorica socialne antropologije na Univerzi v Oslu. Raziskovala je odzive na ameriške vojaške baze v Južni Koreji, v zadnjem času pa se osredotoča na izzive, ki jih prinaša selitev proizvodnje iz Južne Koreje na Filipine. Napisala je knjigo Base Encounters (Pluto Press, 2016) in s Thomasom Hyllandom Eriksenom uredila posebno številko revije Ethnos z naslovom Economies of Growth or Ecologies of Survival? Trenutno vodi triletni raziskovalni projekt “(Dis-)Assembling the Life Cycle of Container Ships” (2018-2012), ki ga financira Norveški raziskovalni svet.

Up Next

Related Posts