Kronika iz zgodovine Ljutomera

Kronika je vodilna zgodovinska revija, ki pokriva slovensko krajevno zgodovino. Revija, katero izdaja Zveza zgodovinskih društev Slovenije, izhaja redno, trikrat na leto – v februarju, juniju in oktobru, s svojimi članki pa želi približati slovensko krajevno zgodovino širšemu krogu bralcev. Enkrat letno izhaja tudi tematska številka Kronike, ki je posvečena izbrani temi.

Letošnja tematska številka Kronike je posvečena zgodovini Ljutomera in okolice. Tematska številka vsebuje 19 člankov priznanih slovenskih znanstvenikov, ki pokrivajo teme od srednjeveškega Ljutomera, do novejše zgodovine Ljutomera, vsebuje pa tudi članke o cerkvah in gradovih okolice Ljutomera, članke o pomembnih zgodovinskih osebah in še mnogo več.

V četrtek, 8. decembra, je bila v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer tudi predstavitev tokratne številke, kjer so se predstavili nekateri avtorji in imeli predstavitev svojih člankov. Med avtorji na dogodku so bili Mojca Horvat, ki je predstavila članek z naslovom “Arhivski fond Magistrata Ljutomer (1535-1914),” dr. Klemen Kocjančič s člankom “»Najhujše zlo v Prlekiji«: Polizei-Reiter-Abteilung Serbien v Ljutomeru in okolici,” dr. Andrej Hozjan s člankom “Posestne razmere na Ljutomerskem do razpusta zemljiških gospostev (1848)” in dr. Peter Mikša, ki je predstavil svoj članek “Mejniki na štajersko-ogrski meji – nekaj primerov iz Občine Ljutomer in okolice.”

Seznam vseh člankov je sledeč:

Ljutomer v srednjem veku
Martin Bele
Posestne razmere na Ljutomerskem do razpusta zemljiških gospostev (1848)
Andrej Hozjan
Delitev zemljiške posesti Tomaža Ignaca barona Mauerburga v okolici Ljutomera
Tomaž Markovič
Hišna posest v trgu Ljutomer od njegovih začetkov do franciscejskega katastra
Boris Golec
Grad (Gornji) Ljutomer – Arhitekturnozgodovinski oris
Igor Sapač
Grad Branek – Arhitekturnozgodovinski oris
Igor Sapač
Arhivski fond Magistrat Ljutomer (1535–1914)
Mojca Horvat
Ne Murat in ne Pašič, pokristjanjeni Turki so bili drugi Lotmeržani
Boris Golec
Župnijska cerkev v Ljutomeru in zgodnjebaročna sakralna arhitektura v Prlekiji
Metoda Kemperl
Baročna oprema ljutomerske cerkve sv. Janeza Krstnika
Simona Kostanjšek Brglez, Boštjan Roškar
Slomšek Ljutomera ni obiskal samo enkrat, ampak dvakrat
Lilijana Urlep
Franc Cvetko – slovenski Cicero
Nina Ditmajer
Obrt v Ljutomeru skozi čas
Tomaž Markovič
Ljutomerska fara v veliki vojni – Paberki iz Nadškofijskega arhiva Maribor in časopisnih notic
Miha Šimac
Opus ljutomerskega slikarja Romana Fekonje (1868–1910) v luči časopisnih in drugih virov
Branko Vnuk
»Najhujše zlo v Prlekiji«: Polizei-Reiter-Abteilung Serbien v Ljutomeru in okolici
Klemen Kocjančič
Ljutomerčan Jakob KolaričOrganizator in povezovalec Slovencev v Torontu
Bogdan Kolar
Mejniki na štajersko-ogrski meji – Nekaj primerov iz Občine Ljutomer in okolice
Matija Zorn, Peter Mikša
Ljutomer med slovensko osamosvojitveno vojno leta 1991
Klemen Kocjančič

Več o posameznih člankih, pa lahko izveste na naslednji povezavi: Kronika – iz zgodovine Ljutomera.

Up Next

Related Posts