Ludwig Zamenhof, ustvarjalec esperanta

15. decembra leta 1859 je bil rojen oče najpogosteje govorjenega umetnega jezika na svetu – esperanta.

Ludwig Zamenhof

Ludwig Zamenhof

Rojen je bil židovski družini v poljskem mestu Bialystok, ki je bilo v takratnih časih pod rusko nadvlado, mešano s poljaki, rusi, belorusi, židi in še bi lahko naštevali.  Starša sta mu nadela židovsko ime Eliezer, oz. Leyzer, katero je pozneje spremenil v Lazar oz. Lazarus, ter sčasoma v Ludovic oz. Ludwig. Zamenhof je esperanto verzija njegovega originalnega priimka Samenhof. Ker je odraščal v takšnem okolju je govoril poljsko, rusko, jidiš, kasneje pa še nemško, židovsko, latinsko, francosko, angleško in grško. Prav tako je bežno poznal litvanščino, španščino in italijanščino.

Zamenhof se je z družino kasneje preselil v Varšavo. Eno multnacionalno okolje je zamenjal za drugega. Ker je vsak narod govoril svoj jezik je pogosto prihajalo do sporov med njimi. Že kot mlad šolar je zamenhof začel razmišljati o mednarodnem jeziku, katerega bi govorili vsi ljudje na svetu in s katerim bi se lažje sporazumevali. Spori in razlike med različnimi narodi bi izginili.

Po končanem študiju v varšavi in v Moskvi se je Zamenhof preselil v Litvo, kjer je opravljal poklic zdravnika. Vendar ni opustil svoje ideje o mednarodnem jeziku, ki bi ga vsi razumeli. V letu 1887 je objavil svojo lingvistično knjigo v ruskem jeziku pod psevdonimom dr. Esperanto (kar pomeni doktor upanja).

Zamenhof je bil nekaj časa podpornik Zionizma (prizadevanja po židovski državi v Palestini), vendar je kasneje izjavil, da je “nacionalizem vsake oblike zlo za človeštvo”.

Leta 1889 je izšla prva esperanto revija v Nemčiji, kasneje se je gibanje za esperanto še bolj organiziralo. Združenje za esperanto se je oblikovalo leta 1908 v Rotterdamu. Esperanto ima trenutno več kot 1 000 000 govornikov povsod po svetu.

Esperanto genealoško ni povezan z nobenim drugim jezikom. Fonologija, slovnica, besedišče in semantika sicer temeljijo na indoevropskih jezikih, govorečih v Evropi.

Povzeto po: History today (dne 15.12.2015, ob 12:50 uri)

Up Next

Related Posts