Med gradbenimi deli naleteli na časovno kapsulo v zidu Gimnazije Kranj

Med prenovitvenimi deli, ki potekajo na Gimnaziji Kranj, je električar Rok Cigale naletel na bakreno skrinjico z dokumenti.

Delavci odkrili bakreno skrinjico v zidu kranjske gimnazije

Delavci so med opravljanjem gradbenih del v stari avli kranjske gimnazije povsem po naključju odkrili sklepni kamen in za njim nišo, v katero so ob odprtju nove stavbe gimnazije v Kranju, 18. septembra 1897, vložili bakreno skrinjico z dokumenti. Časovna kapsula, ki so jo odkrili ob prenovi električnih inštalacij v sto dvajset let stari zgradbi, vsebuje kar štirideset različnih dokumentov. Stena, v kateri so našli časovno kapsuloPo mnenju strokovnjakov predstavlja najbogatejšo tovrstno najdbo pri nas, še posebej pomembno vrednost ima za zgodovino slovenskega šolstva. Ravnatelj mag. Franci Rozman je pojasnil, da se je vedelo, da so po koncu gradnje gimnazije v zidove stavbe zazidali spomenico, a nihče ni vedel, kje naj bi bila. Tako so po sto dvajsetih letih po naključju odkrili kraj z vsebino, ki ima veliko zgodovinsko in simbolno vrednost.

Upokojeni ravnatelj Valentin Pivk je ob tem dejal, da je “najdba intimna last stavbe, ki ji jo je treba vrniti“.

Ravnatelj mag. Franci Rozman: “Spominska plošča je izginila, za sklepni kamen pa se je pozabilo, kje je bil vgrajen. Po 120 letih smo tako po naključju našli kraj z vsebino, ki ima veliko zgodovinsko in simbolno vrednost. Kraj, kamor so naši predniki skrbno shranili dokument ene najpomembnejših pridobitev v zgodovini dežele Gorenjske, to je gimnazije.

Vsebina časovne kapsule z Gimnazije Kranj

  • Spomenica, datirana 18. septembra 1897, vsebuje vsa prizadevanja za nastanek gimnazije. Sestavil jo je profesor Anton Štritof, ki je na Gimnaziji Kranj poučeval slovenščino, latinščino, nemščino, geografijo in zgodovino (1895-1900). Gimnazija še danes stoji na prostoru nekdanjega kapucinskega samostana.
  • Številni drugi pomembni dokumenti (računi, poročilo odbora dijaške kuhinje), revije in časopisi iz tistega obdobja, usnjen mošnjiček z avstro-ogrskimi kovanci in dvema zarjavelima gumbkoma, lekarniško vrečko in fotografijo Kranja iz tistega časa.
  • Nekaj dvoma, kdaj naj bi bila skrinjica vzidana v zidove gimnazije zbuja fotografija iz skrinjice. Na fotografiji sta že oba kraka gimnazije enako dolga, kar datira v leto 1902.

Z vsebino skrinjice bodo najprej strokovno rokovali konservatorji-restavratorjiNajdbe iz časovne kapsule

Konservatorska svetnica dr. Nika Leben iz kranjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je pojasnila, da bodo vsebino skrinjice lahko proučili šele, ko bodo opravljeni restavratorski postopki. Dr. Jedert Vodopivec Tomažič, vodja Centra za restavriranje in konserviranje Arhiva Republike Slovenije, je priznala, da je restavriranje spomenice lahko zelo tvegano, saj je papir zelo krhek zaradi črnila, ki je vsebovalo železov oksid. Strokovnjaki priznavajo, da so v hudi dilemi, ali naj spomenico sploh razgrnejo, saj ob tem lahko razpade.  Dr. Jedert Vodopivec Tomažič je razložila, da se je vsebina skrinjice dobro ohranila, ker so jo postavili dovolj visoko v zid in je vlaga ni dosegla. Želja vseh je primerno poskrbeti za časovno kapsulo, da bi njeno vsebino ohranili za prihodnje rodove.

Razstava ob 120-letnici izgradnje stavbe gimnazije

Na Gimnaziji Kranj upajo, da bodo lahko skrinjico vrnili na njeno staro mesto 18. septembra 2017, ko bodo odprli razstavo ob 120-letnici izgradnje stavbe gimnazije. Po besedah dr. Lebnove stavba gimnazije še vedno velja za najbolj monumentalno zgradbo iz obdobja neohistorizma na Gorenjskem. Upokojeni ravnatelj Pivk je ob tem spomnil, da je načrte zanjo izdelal Viljem Treo. Kranjska stavbna družba jo je zgradila v pičlem letu in pol.

Viri

Up Next

Related Posts