Mednarodna konferenca: TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Mednarodna konferenca, ki jo Pokrajinski arhiv Maribor tradicionalno organizira v Hotelu Radin v Radencih, poteka že več kot 40 let. Vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom ter želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. V treh dneh se predstavijo strokovnjaki, ki nas seznanijo z najnovejšimi dogajanji in izkušnjami iz prakse.

V letu 2020 smo glavno pozornost namenili temam z naslednjih področij:

 • digitizacija arhivskega gradiva,
 • elektronsko arhiviranje,
 • notranja pravila, ocene tveganja,
 • strokovna obdelava arhivskega gradiva v arhivih,
 • izzivi e-poslovanja,
 • določanje rokov hrambe,
 • elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije.

 

Kotizacija:
skupaj z 22 % davkom znaša:
350 € za tri dni
160 € za en dan
70 € za udeležence iz arhivskih institucij

V kotizacijo je vključena knjiga povzetkov in ostali konferenčni materiali, kosilo in družabni večer v sredo, večerja v četrtek, pogostitve med odmori in stroški strokovne ekskurzije
Rok za prijavo: 20. marec 2020
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 31. marec 2020. V nasprotnem primeru vam organizator zaračuna polovično kotizacijo.
SREDA
Prvi dan konference bomo začeli s predavanji na temo digitizacije arhivskega gradiva, v okviru katere bodo arhivski strokovnjaki predstavili svoje projekte digitizacije, izzive in težave, na katere so naleteli, rešitve in rezultate. Tako bodo predstavniki Arhiva Republike Slovenije predstavili digitizacijo zemljiškokatastrskih načrtov na steklu in poliestru, ki so sedaj dostopni na sodoben način, kolegi iz Zgodovinskega arhiva Celje pa postopek digitizacije negativov celjskega fotografa Milana Božiča. Nadaljevali bomo s temo obdelava in uporaba digitiziranega gradiva, predavatelji nam bodo predstavili učinkovitost optične prepoznave znakov (OCR), uporabo posebnih programov za avtomatsko optično prepoznavanje gotice ter možnosti dostopa do digitiziranega gradiva.

Popoldanski del konference bo začela dr. Tatjana Hajtnik iz Arhiva Republike Slovenije, vodja projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020, ki bo predstavila osnovni koncept zaupanja vrednega e-repozitorija.

Dr. Jože Škofljanec iz Arhiva Republike Slovenije bo v tem delu predstavil razvoj specifikacije za prevzemanje registrov v zdravstvu.

Franc Muren, vodja fizične hrambe v podjetju Mikrografija d. o. o., bo predstavil kako poteka fizična hramba dokumentacije in kakšni bodo procesi v prihodnosti, o prihodnosti klasičnega arhiviranja pa bo govoril tudi mag. Ivan Šijanec, direktor podjetja Trevis d. o. o. v prispevku z naslovom Klasično arhiviranje 3.0.

 

ČETRTEK

Sekcija za ustvarjalce arhivskega gradiva

V četrtek bo v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020 potekala

Delavnica o notranjih pravilih in enotnih tehnoloških zahtevah,

katere nosilka je dr. Tatjana Hajtnik iz Arhiva Republike Slovenije.

V prvem delu bo predstavljenih 20 korakov, s katerimi pridemo do notranjih pravil za redno rabo, drugi del pa bo namenjen enotnim tehnološkim zahtevam oz. novostim, ki jih bo prinesel Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah.

 

Sekcija za arhivske strokovne delavce

Sekcija za arhivske strokovne delavce letos prinaša novosti na področju strokovne obdelave arhivskega gradiva v arhivih.

 

PETEK
Zadnji dan konference je namenjen aktualnim vprašanjem pri ustvarjalcih arhivskega gradiva in v arhivih. Pripravili smo nekaj zanimivih predavanj, ki se nanašajo na praktično delo pri ustvarjalcih. Najprej se bomo posvetili izzivom e-poslovanja in e-arhivov, ki jih bodo prestavili kolegi iz podjetja Mariborski vodovod j. p., d. d., ki so združili moči s strokovnjakom za kibernetsko varnost Boštjanom Špehonjo.

Mag. Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje bo predstavila novi Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi. Omenila bo konkretne primere priprave novih enotnih ali posameznih načrtov klasifikacijskih znakov organov javne uprave in izpostavila probleme, ki so pri tem nastali pri posameznih ustvarjalcih arhivskega gradiva. Mag. Aida Škoro Babić iz Arhiva Republike Slovenije pa bo predstavila kako arhivi prevzemamo e-arhivsko gradivo.

Zadnji del konference je namenjen seminarju:

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije

Računovodsko-davčni vidik bo predstavila Biserka Šubelj, davčna svetovalka z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije in višješolska predavateljica za davke in računovodstvo.

Podala bo odgovore na mnoga vprašanja, s katerimi se soočamo pri delu z dokumentarnim in arhivskim gradivom:

 • Katere dokumente uvrščamo pod računovodsko-davčno dokumentacijo in evidence, ki se morajo arhivirati?
 • Koliko časa in kako se morajo računovodsko-davčna dokumentacija in evidence hraniti?
 • Ali je elektronska oblika arhiviranja računovodske dokumentacije z izdajo e-računov obvezna?
 • Kaj pomeni elektronska oblika arhiviranja in ali sta PDF- in JPG-oblika ustrezni elektronski obliki arhiviranja?
 • Kaj o elektronskem arhiviranju določajo davčni in računovodski predpisi?
 • Kakšne so prednosti in slabosti elektronskega arhiviranja?
 • Kaj naj vsebujejo notranji akti o elektronskem arhiviranju računovodske dokumentacije?
 • Za katero računovodsko davčno dokumentacijo je elektronsko arhiviranje obvezno?

Tudi letos vas vljudno vabimo, da nas obiščete v Radencih.

Informacije: mag. Nina Gostenčnik, arhivska svetovalka, 02/22-85-022, nina.gostencnik@pokarh-mb.si.

Hotelske nastanitve

Namestitev je v domeni udeležencev in NI vključena v ceno kotizacije.

V hotelu Radin so za udeležence preliminarno rezervirane sobe. Te bodo na voljo do 17. 3. 2020, po tem datumu vam ne moremo zagotoviti prostih kapacitet. https://www.sava-hotels-resorts.com/si/o-nas/kontakti

Hotel je za nastanitev v času konference zagotovil posebne cene, zato ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec.

>>PRIJAVNICA (klikni tukaj)<<

 

Up Next

Related Posts