Mednarodni arhivski dan v Trstu

Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst in Maribor (v nadaljevanju MIAZ) organizira mednarodno konferenco 26. mednarodni arhivski dan, ki bo potekala v Trstu, Italija od 24. do 25. oktobra 2016.

.

Na konferenci se bodo zbrali strokovnjaki in znanstveniki iz različnih koncev sveta ter tokrat razpravljali o naslednjih temah:

a)    zaščita podatkov (zasebnost, občutljivi podatki, pravna zaščita
b)    uporaba arhivskega gradiva (uporaba v znanstven namene, uporaba v upravno-pravne namene, uporaba v javne namene (publiciranje, razstavljanje, konference itd.).

Izvedba
V angleškem, italijanskem in slovenskem jeziku

Datum in kraj dogodka
24.-25. oktober 2016, NH Hoteles (Corso Cavour 7, Trst, Italija)

Več informacij

http://lnx.iias-trieste-maribor.eu/index.php?id=72&L=2

Prijava na konferenco je obvezna

info@iias-trieste-maribor.eu

.

Program

.

Ponedeljek, 24. oktober

NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Pričetek, pozdrav uglednim gostom – uvod v srečanje

Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor
Giulia BARRERA, Italija
Predsednik skupščine MIAZ
Grazia TATÒ, Italija
direktorica Jesenske šole arhivistike MIAZ
Liliana BAGALÀ, Italija
direktorica Državnega arhiva v Trstu

Charles KECSKEMETI, Francija
Nekdanji Generalni sekretar Mednarodnega arhivskega sveta (ICA)
Povzetek prispevkov predstavljenih na konferenci Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst-Maribor 2015 in objavljenih v publikaciji “Atlanti” 25(2015)

General introduction

Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor MIAZ
Arhivi – varuhi resnice: Med zaščito podatkov in uporabo arhivskega gradiva

.

Teme 1: Zaščita podatkov (zasebnost, občutljivi podatki, pravna zaščita)

Grazia TATÒ,  Italija: Arhivi v oblakih
Miroslav NOVAK, Slovenija: Klasična in nova paradigma varovanja občutljivih podatkov v arhivih
Cristina BIANCHI, Švica: Arhivsko gradivo o “Ukradenem otroštvu”: Končno popisano in odprto arhivsko gradivo, če še vedno obstaja…
Zdenka SEMLIČ RAJH, Slovenija: Uporabniki in poizvedovanje po arhivskih podatkovnih zbirkah
Andrei RYBAKOU, Belorusija: Objavljanje arhivskega gradiva in arhivska znanost
Eléonore ALQUIER, Francija: Upravljanje s podatki na Francoskem nacionalnem avdiovizualnem inštitutu (INA)
Elena ROMANOVA, Russija: Ureditev dostopa do osebnih podatkov v arhivih: Vprašanja, trendi in izzivi
Snežana PEJOVIĆ, Črna gora: Vloga in dolžnost arhivista v verigi družbene odgovornosti za zaščito tajnosti podatakov in osebnih podatkov
Kinga MAJEWSKA, Poljska: Spremembe v politiki dostopa do gradiva Inštituta narodnega spomina v času odprte javne uprave v kontekstu zaščite osebnih in občutljivih podatkov
Antonio MONTEDURO, Italija: Med Evropsko BDPR in italijansko FOIA: Novi predpisi o varstvu osebnih podatkov in pravico do dostopa
Aida ŠKORO BABIĆ, Slovenija: Uspešna in učinkovita zaščita podatkov: mit ali uresničljiva naloga?
Siniša DOMAZET, Bosna in Hercegovina: Zaupno gradivo v Arhivu Bosne in Hercegovine: dostop in zaščita

13.30 – 14.30 Kosilo

.

Teme 2: Uporaba arhivskega gradiva (uporaba v znanstven namene, uporaba v upravno-pravne namene, uporaba v javne namene (publiciranje, razstavljanje, konference itd.)

Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Avstrija : Sprememba uporabniškega profila v Štajerskem deželnem arhivu
Alizata KOUDA, Burkina Faso: Približevanje arhivov uporabnikom
Živana HEÐBELI, Hrvaška: Uporaba arhivskega gradiva: prispevek k razpravi, ki temelji na izkušnji hrvaških državnih arhivov
Flavio CARBONE – Francesca NEMORE, Italija: Arhiv med javno uporabo in varstvom zasebnosti: osebni arhivi, restavracija in dostop
Dieter SCHLENKER, Nemčija: Zgodovinski arhiv Evropske unije v Firencah: raziskovanje v večjezičnem in transnacionalnem arhivu
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina: Uporaba objavljenega arhivskega gradiva
Mikhail LARIN, Russija: Arhivi na internetu
Pétria de VAAL-SENEKAL, Republika Južna Afrika: Zagotavljanje optimalne uporabe arhivskega gradiva na osnovi učinkovitega upravljanja z dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih s posebnim ozirom na Južno Afriko
Christian KRUSE, Nemčija: Čar originala: arhivske razstave
Jonathan RHYS-LEWIS, Velika Britanija: Vzdrževanje arhivskih fondov in zbirk v času nizkega proračuna: razvoj nekaterih alternativnih pristopov v Veliki Britaniji
Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ, Serbija: Izziv razstavljanja arhivskega gradiva, vloga konzervatorja in pogoji razstavljanja v arhivu Jugoslavije

Okrogla miza in diskusija
17.30 zaključki

.

Torek 25. oktober

NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Izet ŠABOTIĆ, Bosna in Hercegovina: Pomen in vloga arhivskega gradiva v rezultatih zgodovinske znanosti (Bosansko-hercegovska izkušnja)
Ana-Felicia DIACONU,  Romunija: Uporaba arhivskega gradiva za upravne namene v Romuniji po letu 1989: vpliv in učinki na Nacionalni arhiv
Jelka MELIK – Mateja JERAJ, Slovenija: Raznolika uporaba arhivskega gradiva tretje veje državne oblasti
Peter J. SCHEIBNER, Združene države Amerike: Programska oprema On-Line Index Book okrožja Rockland omogoča uporabo zemljiške knjige osemnajstega stoletja pravnikom, zgodovinarjem in splošni javnosti
Jasna POŽGAN – Ivana POSEDI, Hrvaška: Gradivo javne uprave od 1945 do 1952: pomen in uporaba
Marie RYANTOVÁ, Češka republika: Uporaba arhivskega gradiva na Češkem kot pomemben faktor oblikovanja zgodovinske zavesti in način predstavljanja arhivskega gradiva javnosti: arhivske razstave
H. Inci ÖNAL, Turčija: Arhivi kot gradniki civilnih partnerstev
Bruna LA SORDA, Italija: Sprejeti zapisnik: skupen in participatoren model projekta pravnega varstva arhivskega gradiva Državnega arhiva v Genovi
Abdulmohsin Said AL HINAI, Sultanat Oman: Arhiv in njegova vloga pri ohranjanju spomina naroda: pravna in znanstvena uporaba arhivskega gradiva na primeru Nacionalnega arhiva v Omanu
Magdalena MAROSZ, Poljska: Spletna storitev “Search in the Archives”: nova možnost uporabe arhivskega gradiva
Francis GARABA, Republika Južna Afrika: Luteransko teološko izobraževanje v ekumenskem in večkulturnem okolju: javna uporaba arhivskega gradiva ter percepcije v knjižnici Luteranske teološke institucij (LTI) v Pietermaritzburgu, Južna Afrika
Josef HANUS – Emília HANUSOVÁ, Slovaška: Javna uporaba redkega arhivskega gradiva in dragocenih knjižničnih dokumentov

13.00 – 14.00 Kosilo

Elena SERRANO GARCÍA, Španija: Načrt razširjanja dokumentarne dediščine: projekt Arhitekturni načrti Banco de España (1858-2006)
Tim HARRIS, Velika Britanija: Uporaba arhivskega gradiva v znanstvene namene: primeri dobre prakse iz Londonskega Metropolitanskega arhiva, ki poudarjajo pomen STEM
Branka DOKNIC, Serbija: Uporaba arhivskega gradiva za znanstvene namene: Arhiv Jugoslavije
Bogdan Florin POPOVICI, Romunija: Medievalia: kraj, kjer se srečata in znova razideta arhivska znanost in zgodovina
Svetlana USPRCOVA, Makedonija: Uporaba arhivskega gradiva v Državnem arhivu Republike Makedonije in njegova založniška dejavnost
Omer ZULIĆ, Bosna in Hercegovina: Vpliv kulturno-izobraževalnih vsebin na odprtost in uveljavljanje arhiva v družbi (izkušnje Arhiva Tuzelskega kantona)

Okrogla miza in diskusija
16.00 zaključki

Up Next

Related Posts