Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945.

S priložnostno dvojezično razstavo ob preteku polovice projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, bodo predstavljen del dosedanjih rezultatov.

Pri projektu in razstavi, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sodelujejo raziskovalci z Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za novejšo zgodovino.

Odprtje razstave Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji 1941 – 1945 bo v sredo, 7. novembra 2018, ob 10. uri v vhodni avli Filozofske fakultete na Aškerčevi 2 v Ljubljani. Tu bo postavljen osrednji del razstave. Drugi, fotografski del razstave bo na ogledu v 5. nadstropju v hodniku dekanata. Razstava bo na ogled do 5. decembra 2018.

Več o projektu si lahko preberete na FB povezavi.

Up Next

Related Posts