Migracije turškega in muslimanskega prebivalstva iz Makedonije – državna politika in posledice

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na predavanje Migracije turškega in muslimanskega prebivalstva iz Makedonije – državna politika in posledice. Predavanje bo v sredo, 9. maja 2018 ob 11.00 v predavalnici 102. Predavanje bo v srbskem jeziku.

Predaval bo izr. prof. dr. Borče Ilievski s Filozofske fakultete v Skopju. Predavatelj je leta 2008 doktoriral leta na oddelku za  zgodovino Filozofske fakultete v Skopju. Na istem oddelku predava več predmetov iz sodobne balkanske zgodovine. Je avtor treh monografij in več znanstvenih razprav.

Odselitev dela Turkov in ostalega muslimanskega prebivalstva z ozemlja današnje Republike Makedonije je dolgotrajen proces. Začel se je z balkanskimi vojnami v letih 1912 in 1913, ko se je morala Turčija po porazih umakniti s teh ozemelj.

Izseljevanje se je nadaljevalo v medvojnem obdobju. Stihijsko in nenačrtno izseljevanje je prešlo v organizirano s podpisom sporazuma med Kraljevino Jugoslavijo in Turčijo, julija 1938, o izseljevanju “Turkov in prebivalcev turške kulture”. Začetek druge svetovne vojne je povzročil, da dogovor ni bil realiziran.

Spremenjen političen in družbeni položaj po drugi svetovni vojni je povzročil, da je bilo izseljevanje še številnejše. Uradni podatki pravijo, da se je med leti 1953 – 1959 iz LR Makedonije v Turčijo odselilo 143.000 oseb. To izseljevanje pa je na drugi strani sprožilo priseljevanje albanskega in bošnjaškega prebivalstva s Kosova in Sandžka. Del teh priseljencev je bil pravzaprav v tranzitu, saj so se nameravali odseliti v Turčijo.

Izseljevanje turškega in drugega muslimanskega prebivalstva na eni strani in priseljevanja iz ostalih jugoslovanskih republik na drugi strani, je povzročilo, da se je v petdesetih letih 20. stoletja v nekaterih delih Makedonije spremenila etnična in verska struktura prebivalstva.

 

 

 

 

 

 

Up Next

Related Posts