Muzejski večer Gradnja in razvoj gradu Khislstein

V okviru spremljevalnega programa razstave Grad Khislstien in zgodbe rodbine Khisl vas Gorenjski muzej vljudno vabi

na muzejski večer Gradnja in razvoj gradu Khislstein

v četrtek, 21. marca 2019, ob 18. uri

v Vojnomirovo dvorano Ullrichove hiše v Kranju, Tomšičeva 42.

Grad Khislstein v Kranju predstavlja enega najstarejših spomenikov profanega stavbarstva pri nas. Renesančno jedro gradu iz let 1574/75, ki je bilo pozidano v času lastništva Janeza Khisla, je vpeto med SZ stolp – ustanovo Ortenburžanov iz srede 13. stoletja in jugozahodni renesančni obrambni stolp z začetka 16. stoletja.

Grad je bil prvič temeljito prenovljen okoli leta 1754, ko je tudi severni stranski trakt, sezidan po letu 1689, dobil današnji obseg.

Med celovito prenovo gradu, ki je potekala v letih 1980 in 2012 so bili v okviru arheoloških raziskav odkriti ostanki antičnega obzidja in poznoantične steklarske delavnice ob osrednjem delu gradu, v bližnji pristavi pa v pribrežni stavbi ostanki zgodnjeantičnega stolpa, srednjeveško jedro hiše z gotskimi odprtinami in ostanki kovačnice ter lončarske delavnice z depojem, v obcestni stavbi pa stebriščna dvorana iz začetka 19. stoletja.

Osrednji del gradu je kljub številnim spremembam lastništva in namembnosti ohranil tlorisno zasnovo pritlične in obeh nadstropnih deloma obokanih etaž, v katerih so ohranjeni kvalitetni likovni poudarki kot so strelne line, dekorativne poslikave, štukaturni detajli ter kvalitetni kamnoseški elementi zlasti iz obdobja renesanse in baroka, ki jih dopolnjujejo razstavni eksponati stalne in občasnih razstav Gorenjskega muzeja, s sedežem v sosednji pristavi.

Več o gradnji in razvoju gradu Khisltein pa bo povedala konservatorska svetnica dr. Nika Leben.

Odprtje razstave Grad Khislstein in zgodbe rodbine Khisl.

Hkrati toplo povabljeni na javno vodstvo po razstavi Grad Khislstein in zgodbe rodbine Khisl. V torek, 19. marca 2019, ob 17. uri vas bosta po razstavi, ki je na ogled v gradu Khislstein, popeljali avtorici razstave mag. Marjana Žibert in dr. Veronika Pflaum.

Up Next

Related Posts