Nacionalni muzeji Slovenije: Muzeji in zamolčane zgodovine. Med spominom in pozabo

KDAJ? četrtek 18. maj 2017, ob 11.30 uri

KJE? Slovenski etnografski muzej (Muzejska ploščad), Metelkova ulica 2, Ljubljana

 

Ob praznovaju mednarodnega muzejskega dne, na temo Muzeji in spregledana preteklost: Nepovedano v muzejih, vas vljudno vabimo na odprtje skupinske razstave NACIONALNI MUZEJI SLOVENIJE 2017 v četrtek, 18. maja 2017 ob 11.30 uri na muzejski ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem.

Muzeji in zamolčane zgodovine. Med spominom in pozabo.

Muzeji igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju in predstavljanju skupne kulturne dediščine različnih skupnosti. Postali so družbena vozlišča, ki vzpodbujajo dialog med ljudmi ter težijo k izboljšanju družbe, tudi z nagovarjanjem travmatičnih zgodovin preko mediacije in večplastnih zornih kotov. Prav odkrivanje spornih zgodovin in sposobnost odstiranja nepovedanih zgodb so naloge, ki jih muzeji opravljajo kot aktivni oblikovalce družbe. Tako pripomorejo k razkrivanju travmatičnih in zamolčanih dogodkov iz preteklosti ter spodbujajo k razumevanju, sožitju in večplastnemu sprejemanju zgodovine.

Posamezne zamolčane zgodbe so se dogajale tudi v šolstvu. Različne zgodbe je ob menjavi novih družbenih sistemov, nove oblasti, učiteljstvo doživljalo znova in znova. Tako so na primer ugotavljali leta 1926: ˝Suspendiranje učiteljstva, izmenjavanje nadzornikov, premeščanje učiteljstva – stara pesem za učiteljstvo, ki se začenja ob vsaki spremembi režima do novega režima, pri katerem se obrne na drugo stran.˝ Izrazito so voljo nove oblasti doživljali učitelji po drugi svetovni vojni, ko je nova družbena stvarnost postavila jasne naloge v šolstvu: ˝Vzgoja in izobraževanje v šolah morata biti prežeta s socialistično ideologijo, šola mora vzgajati mladega človeka socialistične miselnosti, pedagoški kader mora biti ideološko zgrajen!˝

 

Up Next

Related Posts