Najbolj izobražen Slovenec svojega časa – Matija Čop

Na današnji dan pred 220 leti se je v Žirovnici rodil Prešernov prijatelj Matija Čop, klasični filolog, literarni zgodovinar, kritik in esejist.

Rodil se je v Poharjevi hiši v središču Žirovnice kmečkim staršem in postal prvorojenec zakoncema Čop. Očetu je biloPortret Matije Čopa. Foto: Wikimedia ime Matija, materi pa Elizabeta.

Nižjo in srednjo šolo je obiskoval v Ljubljani. Šolanje je nato nadaljeval v Ljubljani in na Dunaju, kjer je tri leta študiral tedanjo »filozofijo«. Leta 1817 se je z Dunaja vrnil v Ljubljano in bil do leta 1820 bogoslovec. Nato je postal gimnazijski profesor na Reki (1820-1822) in v Lvovu (1822-1827), kjer je bil zadnji dve leti tudi profesorski pripravnik na univerzi. Po vrnitvi v Ljubljano se je zopet moral zadovoljiti z mestom gimnazijskega profesorja. Leta 1828 je sprejel mesto licejskega knjižničarja in po letu 1831 je opravljal le to službo.

Matija Čop je bil najbolj izobražen Slovenec svojega časa. Znal je 19 jezikov in bil zelo razgledan, spoznal se je na klasično, srednjeveško, renesančno in baročno književnost, sledil pa je tudi tedanji evropski romantični književnosti. Po svojih nazorih je bil romantik, ki se je zavzemal za skladnost vsebine in oblike v književnosti (romantična klasika). Čop je bil med nastajanjem Kranjske čbelice cenzor, zato je zbornik lahko delno varoval pred njegovimi nasprotniki, posebno Jernejem Kopitarjem. Z obširnim spisom v nemščini Slovenska abecedna vojna (Slowenischer ABC-Krieg) je leta 1833 Čopov nagrobnik s Prešernovim posvetilom. Foto: najdigrob.siposegel tudi v črkarsko pravdo. Zavzemal se je za visoko slovensko književnost, namenjeno izobražencem, in zavračal mnenja, da je slovenščina primerna le za nižji sloj.

Leta 1835 je Matija Čop tragično umrl med kopanjem v reki Savi, kar je predvsem Prešerna zelo potrlo. Prijatelj France Prešeren mu je posvetil pesnitev Krst pri Savici, elegijo V spomin Matija Čopa in mu zložil nagrobni napis.

Vir: RTV Slo in Wikimedia

Up Next

Related Posts