Nastanek mesta Slovenj Gradec

KDAJ? ponedeljek 22. maj 2017, ob 19.00 uri

KJE? Koroški pokrajinski muzej, Glavni trg 24, Slovenj Gradec

 

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec vas ob praznovanju 750-letnice mesta Slovenj Gradec vabi v ponedeljek, 22. 5. 2017, ob 19.00 v prostore muzeja na Glavni trg 24/II, Slovenj Gradec na Koroški muzejski večer s predavanjem dr. Miha Kosija: Nastanek mesta Slovenj Gradec.

Slovenj Gradec je eno starejših in pomembnejših slovenskih mest. Prva izrecna omemba trške naselbine je šele iz leta 1251 (forum), vendar je to le posledica slabe ohranjenosti dokumentov. Pomembni knezi kot lastniki gospostva, omemba trgovanja in mitnine okrog leta 1200, kovnica denarja grofov Andeških iz devetdesetih let 12. stoletja, rezidenca mejnega grofa Henrika Andeškega (1208–1228) in razvoj sosednjih meščanskih naselbin na Koroškem ter Štajerskem pa dokazujejo, da mesto nesporno izvira že iz 12. stoletja.

Na isti datum, ko je bila pred 750 leti zapisana listina, ki prvič omenja Slovenj Gradec kot mesto (civitas), bo o teh vsebinah predaval višji znanstveni sodelavec Inštituta Milka Kosa pri ZRC SAZU, dr. Miha Kosi.

Up Next

Related Posts