Nixonova doktrina in vietnamizacija vojne v Vietnamu

Že 4 leta uradno in vsaj 14 let neuradno, so ZDA bile izgubljeno vojno v Vietnamu, ko je predsednik Richard Nixon napovedal, da pričakuje od svojih azijskih zaveznikov samostojno skrb za lastno obrambo. Izjava, ki je v političnih in zgodovinopisnih krogih postala znana pod imenom Nixonova doktrina, je jasno označevala začetek t.i. vietnamizacije vietnamske vojne.

Leta 1969 je Richard Nixon prevzel predsedniško mesto. Od incidenta v Tonkinškem zalivu so minila že dobra 4 leta, od tedaj pa je v Vietnamu padlo 25 tisoč vojakov in nešteto Vietnamcev. Kljub številnim poskusom, da bi v konfliktu povedli, Američani niso bili nič bližje končni zmagi. V ZDA so se širili protivojni protesti in tudi celotna volilna kampanja je bila zaznamovana z vprašanjem Vietnama. Nixon se je zavzemal za t.i. častni mir. Julija 1969 je razkril pomemben del svojega načrta za doseganje takšnega miru.

Kissinger in Le Duc Tho ob podpisu mirovnega sporazuma 1973 (vir: wordpress.com)

V času mednarodne turneje, se je ustavil na ameriškem prekomorskem ozemlju in pomembni ameriški vojaški bazi v Tihem oceanu, na otoku Guam. Tam je podal posebno izjavo v kateri je pojasnil, da je nastopil čas, ko morajo biti ZDA do svojih azijskih zaveznikov jasne v dveh točkah: najprej, da bodo ZDA spoštovale svoje zaveze. In drugič, da se bodo ZDA razen v primeru, ko bo zaveznice ogrožala velika sila z jedrskim orožjem, spodbujale in imele pravico pričakovati od svojih zaveznic skrb za samostojno obrambo.

Nixonova doktrina označuje uradno razkritje načrta Vietnamizacije, po katerem naj bi se ameriške sile počasi umaknile iz konflikta v Jugovzhodni Aziji, zamenjale pa naj bi jih sile Južnega Vietnama. Nixon je v času svojega prvega predsedniškega mandata doktrino večinoma spoštoval in umaknil precejšen del ameriških sil iz Vietnama. Leta 1973 sta Severni Vietnam in ZDA podpisali mirovni sporazum, s čimer se je vojna med njima formalno končala. Čez dve leti pa so severnovietnamske sile porazile južnovietnamske, posledično pa je komunistična oblast Severnega Vietnama združila razdeljeno državo.

Richard Nixon in Henry Kissinger (vir: foreignpolicy.com)

Da so se ZDA umaknile od nepogojnega zagotavljanja ohranjanja demokracije v manj pomembnih zaveznicah, ni bilo povezano le z javnim nasprotovanjem vojni. Povezano je bilo na eni strani tudi s finančno obremenjenostjo ZDA, kot tudi z oblikovanjem nove zunanjepolitične usmeritve. Nixon se je namreč zavzemal za zniževanje napetosti, ki so vzniknile v času hladne vojne. ZDA je usmeril proč od zunanje politike, ki se je zavzemala za zamejevanje komunizma, kot je bilo to v veljavi od Trumanove doktrine dalje. Sledil je k oblikovanju svetovnega reda na temelju sodelovanja. Skupaj z njegovim glavnim svetovalcem Henryjem Kissingerjem sta se tako osredotočala na odnose z največjimi silami na svetu, kar je pomenilo predvsem odprtje dialoga s komunističnim blokom. Kissinger je tako vodil pogajanja s sovjetskim veleposlanikom v ZDA Anatolijem Dobrininom, Nixon pa je tudi navezal stike s Kitajsko. Prav ti odnosi s Sovjetsko zvezo in Kitajsko so igrali večjo vlogo v zunanji politiki Nixonove administracije, kot pa Vietnam.

 

Ta politika je bila pozitivna tudi za finančne prihodke ZDA. Neposredna prodaja orožja zaveznicam, ki so morale začeti krepiti lastno vojsko, se je drastično povečala. Perzijski šah Pahlavi je doktrino interpretiral tako, da je zahteval neomejeno prodajo orožja, na kar je Nixon z veseljem pristal. Skupaj s Savdsko Arabijo so ZDA postavili Perzijo za steber regionalne stabilnosti. Z višanjem cen nafte v letih 1970 in 1971 sta obe državi lahko nato financirali svojo vojaško ekspanzijo, ki se je povečala tudi do 500%. Večanje te vojaške »pomoči« je kasneje vodilo v t.i. Carterjevo doktrino (ZDA bodo branile interese svojih zaveznic na arabskem polotoku tudi z vojaško silo), v Perzijsko vojno in vojno v Iraku.

Kornelija Ajlec

Vir:

  • Anderson, Perry. Ameriška zunanja politika in njeni snovalci. Ljubljana: Sophia, 2017.
  • Herring, George C. America’s Longest War. The United States and Vietnam, 1950-1975. New York: McGraw Hill Education, 2014.
  • Foreignpolicy.com
  • USHistoryblogproject.com
Up Next

Related Posts