Objava razpisa za Nagrado Klio in Priznanje Ervina Dolenca

Zveza zgodovinskih društev Slovenije razpisuje Nagrado Klio in Priznanje Ervina Dolenca za najboljša raziskovalna dela na temo slovenske zgodovine, objavljena v slovenskem jeziku, z letnicama izida 2018 in 2019. Za nagrado oz. priznanje lahko konkurirajo znanstvene monografije, razprave ali eseji. Starostna omejitev avtorjev/avtoric za Priznanje Ervina Dolenca je 35 let, pri čemer se ta starost podaljša za čas porodniškega dopusta. Dela lahko predlagajo posamezniki, zgodovinska društva in druge institucije do 27. novembra 2020 na elektronski naslov Zveze zgodovinskih društev Slovenije info.zzds@gmail.com.
Prijave naj bodo opremljene z naslovom >Nominacija za Nagrado Klio 2018-2019< oz. >Nominacija za Priznanje Ervina Dolenca 2018-2019<. Prijava mora vsebovati kratko predstavitev avtorja/avtorice in utemeljitev predloga v obsegu do 2500 znakov s presledki, za Priznanje Ervina Dolenca pa tudi izjavo, da avtor/avtorica ob izidu predlaganega dela ni presegel/-la 35. leta starosti.

Up Next

Related Posts